Grb grada i praznici

Grb Grada Zrenjanina - Uspenje presvete Bogorodice

Grb Grada Zrenjanina je stilizovani prikaz Uspenja presvete Bogorodice, u obliku koji je za simbol grada ustanovljen 1769. godine. Zvanično je ovaj grb bio u upotrebi do 1919. godine, ali je korišćen sve do kraja Drugog svetskog rata, odnosno do kada je grad nosio ime Petrovgrad (1935-1946.).
 
Kao grb Grada Zrenjanina ustanovljen je Statutom Grada Zrenjanina, usvojenim od strane Skupštine Grada Zrenjanina 11. jula 2008. godine.
 
Grb je u obliku ovalnog ili kružnog štita sa srebrnim rubom koji je sa obe strane okružen zlatnom niti, čiji završetak je u gornjem delu. Iz njega na sve strane zrači nebeska svetlost. Blažena Devica Marija u uspravnom položaju, licem napred okrenuta, okružena je letećim anđeoskim glavama, u oblacima raspoređenim u polukrugu koji odvajaju štit. Glava joj je okružena sjajnim nimbom, otpuštena kosa pada niz levo rame, ruke stavljene za molitvu na grudima, obučena u belo odelo, svetlo plavi ogrtač iznutra presvučen skerletom. Donji deo štita kao osnovu zauzima pod crvene boje sasatavljenog od ploča naizmenice i vidljivo poređanih. U sredini počiva telo Blažene Device Marije na otvorenom mestu, dajući utisak pogrebnog odra sa otkrivenim pokrovom, zlatnim svećnjacima i svećama koje gore. Apostolima, kojih je s jedne strane tri, a s druge četiri, glave su okružene nimbom, tužnog lica, gestovima koji izražavaju bol, okružuju i prate poštovanu majku svog božanskog učitelja. Iznad grba vidi se zidina grada sa pet kula u obliku krune, podloga je plava, a likovi srebrnaste boje.

 

Novi Grb Grada


    
Preuzmite grb u odgovarajućem formatu:Praznici


17. novembar
Praznik Grada Zrenjanina – Ovaj datum ustanovljen je u znak sećanja na oslobođenje Velikog Bečkereka u Prvom svetskom ratu, 1918. godine, kada su Prva armija vojvode Petra Bojovića, Gvozdeni puk "Knjaz Mihajlo" i Pešadijska brigada pukovnika Dragutina Ristića – "Brigadira" ušli u Veliki Bečkerek i doneli smenu vlasti i smenu država na ovim prostorima. Već narednog dana vlast je predata Srpskom narodnom veću na čijem je čelu bio dr Slavko Županski, jedan od najumnijih Bečkerečana predratnog vremena. Nekoliko dana po konačnom oslobođenju Vojvodine, njena područja ujedinjuju se s Kraljevinom Srbijom, da bi 1. decembra 1918. godine bila proglašena i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, prva zajednička južnoslovenska država.


2. oktobar
Obeležava se u znak sećanja na oslobođenje grada od nemačkog okupatora u Drugom svetskom ratu, 1944. godine. Toga dana jedinice Crvene armije i partizanskih narodnooslobodilačkih odreda ušle su u tadašnji Petrovgrad i zajedničkim snagama okončale četvorogodišnju vladavinu nemačkog okupatora na ovim prostorima. U borbama za oslobođenje poginulo je i 220 boraca Crvene armije, koji su sahranjeni u zajedničku grobnicu na spomen-groblju na Bagljašu.


Spomenik na Bagljašu