Greenfield lokacije

 
 
Industrijska zona "Bagljaš"
 
 
Industrijska zona "Jugoistok"