Kako do pretpristupnih fondova EU

Završna konferencija projekta pod nazivom „Jačanje administrativnih kapaciteta za apsorpciju sredstava iz pretpristupnih programa EU u regionu Banata“ održana je danas u zrenjaninskom hotelu Vojvodina, a prisustvovao je i Čedomir Janjić, zamenik gradonačelnika Zrenjanina.
 
Ocenjujući to vrlo važnim događajem, Janjić je istakao da je veoma važno informisati i obučiti ljude i načiniti vodič kojim će se olakšati i efikasniji pristup fondovima EU, tj. dodeliti sredstva za realizaciju projekata koji će, kako rekao je, poboljšati život i u Zrenjaninu i u Banatu.

 

 

Direktor Regionalne agencije za socijalno-ekonomski razvoj - Banat, Irena Živković kaže da ovaj centar, zajedno sa Regionalnim razvojnim agencijama Posavje i Zasavje (Slovenija), sprovodi projekat koji finansijski podržava Ministarstvo ekonomije, tehnologije i programa za učešće u međunarodnom razvoju Republike Slovenije.
- Krajnji korisnici ovog projekta su lokalne samouprave, nevladine organizacije i privreda Banata, a aktivnosti su uključivale detaljnu pripremu za apliciranje na EU fondove - rekla je ona.
 
Prema njenim rečima, veoma je važno da je Banat prepoznao potrebu za jačanjem administrativnih kapaciteta za upravljanje EU sredstvima kao prioritet svoje razvojne politike. Projekat je obuhvatio radionice u Zrenjaninu, Pančevu i Kikindi, za više od 100 polaznika, na kojima su predstavljena pozitivna iskustva iz slovenačke prakse, iz Posavja i Zasavja.

 

 

Jedan od rezultata projekta je vodič „Kako napraviti uspešan predlog projekta“, koji je danas promovisan na Konferenciji.

 

Staša Baloh Plahutnik, iz Regionalnog centra za razvoj regije Zasavje, rekla je da je projekat trajao godinu dana sa mnogo radionica i različitih ciljnih grupa i da pruža obuku za apliciranje za EU ​​sredstva na osnovu slovenačkog iskustva.