Raspisan Javni poziv za finansijsku podršku za lečenje dece sa prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina

Kako je na poslednjoj sednici Skupštine grada i najavio gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, Grad Zrenjanin raspisao je danas Javni poziv za finansijsku podršku za lečenje dece sa prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina. 
 
Na osnovu tog javnog poziva, roditelji ili staratelji maloletne dece moći će da konkurišu za lečenje, nabavku lekova, ortopedskih pomagala, operativnih zahvata, dijagnostičkih postupaka i drugih medicinskih procedura kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u inostranstvu, kao i za obezbeđivanje lečenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srbiji uz angažovanje inostranog zdravstvenog stručnjaka. 
  
Tekst Javnog poziva objavljen je na sajtu Grada Zrenjanina, na stranici “Oglasi i konkursi” i u njemu su navedeni kriterijumi i rokovi za ostvarivanje ovog prava, kao i dokumentacija koju je potrebno priložiti. 
  
Postupak sprovođenja Javnog poziva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina obavljaće komisija koju imenuje gradonačelnik posebnim rešenjem. Komisija će utvrđivati ispunjenost uslova na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece, donositi ocenu i mišljenje i davati predlog o visini finansijske podrške po podnetom zahtevu za lečenje dece.
 
Visina finansijske podrške se, na predlog komisije, utvrđuje rešenjem gradonačelnika u svakom konkretnom slučaju i maksimalno može iznositi 150.000,00 dinara po podnetom zahtevu, i isplaćuje se u jednokratnom iznosu.  
  
Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu, a koja iznose 1,5 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Zrenjanina za ovu godinu, nakon odluke gradonačelnika da budu preusmerena u tu svrhu, umesto organizovanja novogodišnjeg programa.    

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5840/Grad_0.jpg