Јавне набавке

                                                                                  2024 ГОДИНА

 

 

                                                                                 2023 ГОДИНА

 

2022 ГОДИНА

 

2021 ГОДИНА

2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИЦИ О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА  ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА