Канцеларија брзих одговора

 

КБО обавља послове унапређења организације рада и модернизације Градске управе у области урбанизма.

У КБО-у се примају странке и дају потребне информације у вези изградње објеката као и о укупним трошковима предмета, републичким и градским таксама и накнадама.

Службеници КБО-а електронски подносе захтеве у име и за рачун странке (инвеститора) у поступцима обједињене процедуре, обавештавају странке о кретању предмета, предузимају и друге послове ради лакшег и бржег решавања захтева грађана (физичких и правних лица). 

КБО електронски подноси захтеве у поступцима обједињене процедуре у којима је Град Зрењанин инвеститор.

Сарађује са установама и комуналним предузећима на нивоу Града Зрењанина ради решавања проблема грађана (CRM систем).

Канцеларија за брзе одговоре се налази у приземљу Градске управе града Зрењанина, канцеларија број 29.

Контакт телефони канцеларије за брзе одговоре су: 

023/ 315 00 60

Е-маил адреса: kbo@grad.zrenjanin.rs