Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената 
Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбено-пословног комплекса објеката вишепородичног становања на парцели кат. бр. 9219/6 и делу парцеле кат. бр. 9219/7 КО Зрењанин I, одговорни урбаниста Емилиа Јонаш Куручки, дипл.инж.арх., из “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, подносиоца захтева Синише Коцића и Душана Кордића из Београда

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 08. септембра 2023. год.  до 15. септембра 2023.год.

НАЦРТ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратне новчане помоћи у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката услед елементарне непогоде град, киша и јак олујни ветар у јулу месецу 2023. године на територији Града Зрењанина

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратне новчане помоћи за обнову порушених породичних стамбених објеката услед елементарне непогоде јак олујни ветар, град и киша у јулу месецу 2023. године на територији Града Зрењанина

JAВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НА РАДНОМ МЕСТУ ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: 01.09.2023.
 • Изјава

Јавни позив за презентацију Урбанистичог пројекта урбанистичко - архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичних стамбено – пословних објеката на парцелама кат. бр. 13184/25, 13184/26 и 13184/41 и паркинга на парцелама 13159/5, 13159/4, 13157, 13158/1, 13159/3 13184/40 и 13160/1 КО Зрењанин I, у урбанистичкој зони III, Зрењанин, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх., из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева "Екоградња инвест" д.о.о. Зрењанин, Индустријска бр. 5г, Зрењанин.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 18. августа 2023. год.  до 25. августа 2023.год.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко - архитектонске разраде локације за изградњу два стамбено - пословна објекта на парцели кат. бр. 19296 КО Зрењанин I, одговорни урбаниста Ненад Максић, дипл.инж.арх., из “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, подносиоца захтева „MIAMI CONSTRUCTIONS PROS“ д.о.о. Нови Сад, Улица Николе Пашића бр. 11, Нови Сад.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 18. августа 2023. год.  до 25. августа 2023.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ о подношењу пријаве штете на усевима од елементарне непогоде

Рок за подношење пријаве штете на усевима од елементарне непогоде: 10.08.2023.

Образац

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Мала Америка" у Зрењанину 

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 04. августа 2023. год.  до 03. септембра 2023. год.
 • текстуални део
 • графички део

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичке-архитектонско разраде локације комплекса "Минс електро" на парцели кат.бр. 15365/103 КО Зрењанин I у Зрењанину, одговорни урбаниста Јелка Ђорђевић из “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, подносиоца захтева "Минс Електро" д.о.о., Хумска бр. 28, Панчево.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 28. јула 2023. год.  до 04. августа 2023.год.

Одлука о издавању у закуп  простора намењеног постављању штандова у оквиру манифестације „дани пива 2023“ непосредном погодбом

 • Позив за подношење понуда по овој Одлуци је отворен до попуне преосталих слободних места.
 • Образац понуде
 • Мапа

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2024. годину 

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2024. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) на територији града Зрењанина 

 • Оглашава: Град Зрењанин 
 • Трајање јавног позива: до 25. августа 2023. године
 • Пријавни образац

Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације обилазнице државног пута IБ реда број 13, око насеља Mеленци

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Рани јавни увид траје од: 21. јула 2023. год.  до 05. августа 2023.год.
 • текстуални и графички део

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023.ГОДИНУ

 • Решење донето: 18.07.2023. године

Jавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања породица избеглица

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Трајање јавног позива: до 4. августа 2023. године
 • Пријавни образац

Конкурс за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанин прикупљањем писмених понуда
 • Последњи дан за подношење понуда је 07. август 2023. године
 • Јавно отварање понуда је 10. августа 2023. године у 10,00 у просторијма Градске управе

Листа вредновања и рангирања за суфинансирање програма ловачких удружења на територији града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2023. години 
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 1 стамбене јединице са могућношћу куповине на теритирији града Зрењанина

Јавни позив за издавање у закуп преосталог простора намењеног постављању штандова у оквиру манифестације "ДАНИ ПИВА 2023." 

Конкурс за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији, који живе на територији града Зрењанина, за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

 • Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
 • Jавни позив траје: од 13-20. јуна 2023. године
 • Пријавни образац

Рани јавни увид у елаборат за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Рани јавни увид траје од: 09. јуна 2023. год.  до 24. јуна 2023.год.
 • текстуални део
 • графички део
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, У НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ, МАШИНА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ У 2023. НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ - НАБАВКУ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОЗВОЉЕНОГ ЗА УПОТРЕБУ У ОРГАНСКОЈ ПРОУЗВОДЊИ, КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА, СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДРУГЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ, А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Перлез и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насељеног места Перлез на животну средину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 02. јуна 2023. год.  до 02. јула 2023. год.
 • текстуални део
 • графички део

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019, 2021, 2022. и 2023. годину 

Конкурс о расподели средстава за суфинансирање програма ловачких удружења на територији града Зрењанина за 2023. годину

Поновни Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и  Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину за део у којем су извршене промене планског решења

 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин

 • Рок за пријаву: 17.06.2023.

Јавни увид и јавна расправа о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите предела изузетних одлика „Потамишјеˮ

 • Оглашава: Министарство заштите животне средине Републике Србије
 •  Јавни увид траје од: 17. маја до 5. јуна 2023. 

Рани јавни увид у елаборат за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Рани јавни увид траје од: 12. маја 2023. год.  до 27. маја 2023.год.

Текстуални део
Графички део
Оглас 

ЈАВНИ ПОЗИВ повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Града Зрењанина за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

 • Оглашава: Република Србија - Комесаријат за избеглице и миграције
 • Рок за пријаву: 09. јун 2023. године

Пријавни образац 

Конкурс за књижевну награду “Бал у Елемиру”

 • Расписују: Месна заједница Елемир и Организациони одбор манифестације “Бал у Елемиру - Сремчеви дани” 2023. године
 • Рок за достављање радова: 10. јун 2023. године

Конкурс за избор најлепшег дворишта и терасе на територији града Зрењанина

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

 • Донето: 12.04.2023. године

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донет:  06.04.2023. године

Решење о образовању и именовању Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

 • Донето: 29.03.2023. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу
 • Рок за подношење пријава: 01.новембар 2023. године

Конкурс за суфинансирање програмских активноасти у области противпожарне заштите на територији града Зрењанина за 2023. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за пријаву: 16.03.2023 године

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2023. годину

 • Донето 27.02.2023. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

 • Донета: 10.02.2023. године.

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

КОНАЧНА ЛИСТА реда првенства корисника помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанина

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за биомедицински потпомогнуту оплодњу у граду Зрењанину

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Зрењанин

Предлог листе реда првенства корисника помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанин

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИН

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији града Зрењанина

 • Одлука донета: 18.11.2022. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН У 2022. ГОДИНИ

КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зрењанина за 2022. год.

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

 • Донето: 18.10.2022. године

КОНАЧНА ЛИСТА корисника помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

 • Донето: 11.10.2022. године

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ реда првенства корисника помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

 • Оглашава: Град Зрењанин 
ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зрењанина за 2022. год

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава  за економско оснаживање жена и подстицања развоја   женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2022. годину

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената
Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

 

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност града Зрењанина за период од 2022-2027. године

Обавештење о могућности увида у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Зрењанина

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ  ШКОЛА - ПУТНИКЕ са пребивалиштем на територији града Зрењанина

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: школска 2022/2023. година
ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. годину

 • Донето: 31.08.2022. године

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донето: 25.08.2022. године
Коначна листа реда првенства о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, за 25 стамбених јединица у Клеку
Решење о образовању и именовању Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

Прелиминарана листа директних корисника на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Обавештење о начину остваривања права на доделу државне помоћи за прибављање прве некретнине по основу рођења детета

 • Организација: Град Зрењанин

Обрасци:

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава измену огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и извештај о Стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 26.04.2022. године

Предлог о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 18.04.2022. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Донето: 13.04.2022. године

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства избеглица која су била корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом из средстава буџета РС или АПВ на територији града Зрењанина

 • Предлог Листа донет: 17.03.2022. године 

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника помоћи

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОНОСНУ КАРТИЦУ „ Цена минус за 3+“ УДРУЖЕЊА “ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА
 • Пријава ће трајати током целе 2023. године

Обрасци за пријаву:

Листа за суфинансирање пројеката спортских организација у граду Зрењанину за 2023. годину

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

 • Донето: 17.12.2021. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 

 • Донето: 07.12.2021. године

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

Решење о расподели средстава  по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Решење о измени решења о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања развоја  женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији Града Зрењанина за 2021. години

 • Расписује: Град Зрењанин

Обрасци:

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

Oбавештење / позив учесницима ратова од 1941. до 1999. године са територије Града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: није одређен

Документација: 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019, 2021. и 2022. годину

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. и 2023. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава