Планови генералне регулације

 

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План генералне регулације насељеног места Ечка
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 25/21, 3/24)
текстуални део 524 КБ
намена површина 1.72 МБ
План генералне регулације ''Граднулица''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 5/21 -  пречишћен текст, 3/24)
текстуални део 1.57 МБ
намена површина 1.23 МБ
План генералне регулације ''Мала Америка''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 15/15, 29/18, 16/21 и 28/23)
текстуални део 596 КБ
намена површина 1.5 МБ
План генералне регулације ''Доља''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20-пречишћен текст, 21/22, 28/23)
текстуални део 563 КБ
намена површина 1.6 МБ
План генералне регулације насељеног места Перлез
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 20/23)
текстуални део 1.46 МБ
намена површина 4.51 МБ
План генералне регулације ''Багљаш''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 22/20 -  пречишћен текст, 7/22, 7/23)
464 КБ
3.98 МБ
План генералне регулације ''Југоисток''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 5/21 - пречишћен текст, 21/22)
777 КБ
4.6 МБ
План генералне регулације ''Доља''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20-пречишћен текст, 21/22)
739 КБ
2.1 МБ
План генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину
('Службени лист града Зрењанина'' број 5/21-пречишћен текст, 21/22)
1.71 МБ
541 КБ
План генералне регулације ''Берберско-болница''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 23/20 - пречишћен текст, 11/22)
580 KБ
3.6 МБ
План генералне регулације насељеног места Ечка
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 25/21)
9.12 МБ
1.49 МБ
План генералне регулације ''Мала Америка''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 15/2015, 29/18 и 16/21)
398 КБ
1 МБ
План генералне регулације насељеног места Арадац
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 16/21)
1 МБ
3 МБ
План генералне регулације „Граднулица” у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/21- пречишћен текст)
738 КБ
1.21 МБ
План генералне регулације „Југоисток” у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/21- пречишћен текст)
1.34 МБ
4.69 МБ
План генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' број 5/21- пречишћен текст)
628 КБ
529 КБ
План генералне регулације насељеног места Елемир
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 32/20)
9.57 МБ
1.32 МБ
План генералне регулације ''Берберско-болница'' пречишћен текст
(''Службени лист града Зрењанина'' број 23/20)
1.83 МБ
1.67 МБ
План генералне регулације ''Багљаш'' пречишћен текст
(''Службени лист града Зрењанина'' број 22/20)
1.21 МБ
3.97 МБ
План генералне регулације ''Багљаш''
(''Службени лист града Зрењанина'' број 22/20 -  пречишћен текст, 7/22)
752 КБ
4.71 МБ
План генералне регулације ''Доља'' пречишћен текст
(''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20)
1.59 МБ
2.10 МБ 
План генералне регулације насељеног места Клек
("Службени лист града Зрењанина" број 23/19)
2.36 МБ
774 КБ
План генералне регулације насељеног места Клек
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 23/19 и 2/20
553 КБ
773 КБ
План генералне регулације насељеног места Меленци
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 2/20
1.57 МБ
2.07 МБ
Измена и допуна  Плана генералне регулације "Мала Америка"
("Службени лист града Зрењанина" број 15/15, 29/18) 
726 КБ 
 1.07 МБ
План генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 15/15)
1.242 КБ
1.424 КБ
План генералне регулације насељеног места Лазарево
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 35/17)
2,42 МБ
14,4 МБ
План генералне регулације ''Мужља'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/16)
текстуални део 960 КБ
намена површина 1.881 КБ