Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“

2024. година

Извештај о реализацији програма  пословања
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
  • на дан 31.03.2024.

 

2023. година

Извештај о реализацији програма  пословања
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

2022. година

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

2021. година

Систематизација и организација послова
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица