Туристичка организација града Зрењанина

Туристичка организација града Зрењанина

2024. година

Извештај о реализацији програма  пословања
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
  • на дан 31.03.2024.

 

2023. година

Извештај о реализацији програма  пословања
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

2022. година

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

2021. година

Извештај о реализацији програма  пословања
Систематизација и организација послова
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица