Виртуелни матичар

 

Обавештавамо грађане да изводе из матичних књига и уверења о држављанству од 23. јануара 2019. године, поред старог, доле наведеног начина прибављања, могу прибавити и код овлашћеног матичара у месту где живе за сва матична подручја на територији Републике Србије, то јест без обзира где је уписана чињеница рођења, склапања брака, смрти или држављанства.

Град Зрењанин је омогућио Вама који сте уписани у матичне књиге које се воде за матично подручје Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добијете изводе и уверења из наших матичних књига..

Наручите потребна документа уз помоћ Виртуелног матичара