Помоћници градоначелника

ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 
Стојанка Цица Вучковић
помоћница градоначелника за област привреде и сарадње са јавним предузећима и установама
 
 
Снежана Вучуревић
помоћница градоначелника за област културе, образовања и равноправности полова
 
 
Рођена је 1966. године у Житишту.
По занимању је професор разредне наставе. Дипломирала је на Учитељском факултету у Сомбору.
Радно искуство од 28 година стажа стекла је у ОШ “Свети Сава“ у Житишту. Од тога је осам година радила као помоћник директора, а четири године и на месту директора.
Од децембра 2016. године запослена је у Педагошком заводу Војводине у Новом Саду.
У периоду од 2017- јануар 2022. вршила је дужност начелнице Средњобанатског управног округа. 
Током дугогодишњег рада у области образовања усавршавала је своја знања и компетенције похађањем многобројних семинара везаних за квалитет рада школе, менаџмент и управљање људским ресурсима.
Такође је учествовала на многим едукацијама везаним за рад локалне самоуправе, буџетирање и механизме родне равноправности. Има положен државни стручни испит. 
Удата је и мајка једног детета.
 
Рајко Капелан 
помоћник градоначелника за област туризма и младе
 
 
Рођен је 1992. године у Клеку где је завршио ОШ ,,Јован Дучић’’ Клек – вуковац, а затим Зрењанинску гимназију и Факултет за пословну економију у Београду где је стекао звање – Дипломирани економиста.
Био је одборник у Скупштини града Зрењанина од 2016. до 2020. године, а народни посланик од 2020. до 2022. Године.
Члан је савета МЗ Клек од 2013. године и члан извршног одбора ФСГ Зрењанин од 2019. године, председник је ОФК “Клек” од 2019. године
Био је професионални одбојкаш до 2012. gодине. Дугогодишњи је члан КУД “Архаик” Клек који се бави неговањем и очувањем средњовековне и ренесансне музике. Говори енглески језик.
 
Mарија Дамјановић
помоћница градоначелника за област унапређења рада локалне самоуправе и дигитализацију
 
 
Рођена је 1987. године у Зрењанину, где је завршила Зрењанинску гимназију, друштвено-језички смер. 
Дипломирала је политикологију на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на ком је стекла и звање мастер политикологије за јавну управу и локалну самоуправу.
Досадашње радно искуство стекла је радећи у средњим школама у Зрењанину, као професор Устава и права грађана и Социологије. 
Учесница је бројних семинара, стручних конференција из области јавних политика и едукације младих. 
Говори енглески језик.