Локални омбудсман

Адреса Канцеларије Локалног омбудсмана:
Гимназијска 17, Зрењанин
Телефон: 023/ 315-0210

е-маил: ombudsman@grad.zrenjanin.rs

 

Локални омбудсман:

Богослав Симић

Рођен је 17.01.1973. године у Призрену. Дипломирани је правник. Радио је у Војсци Србије, у Одељењу за урбанизам Градске управе - Одсеку за озакоњење објеката и као координатор Локалног антикорупцијског форума. За Локалног омбудсмана изабран је 27.09.2019. године. Ожењен, отац двоје деце.

Одлука о омбудсману (Заштитнику грађана) Града Зрењанина усвојена је на седници Скупштине општине 26. августа 2003. године. Једногласном одлуком одборника СО Зрењанин, на седници одржаној 2. априла 2004. године, за првог омбудсмана – Заштитника грађана,  за територију општине Зрењанин, изабран је Владимир Арсић, адвокат из Зрењанина, и то на период од шест година.

Богослав Симић изабран је за Локалног омбудсмана на седници Скупштине града одржаној 27. септембра 2019. године, на мандатни период од пет година.
 

Заменице Локалног омбудсмана:

Славица Михаљица 

Рођена  је  1960.  године у  Зрењанину. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, а правосудни испит положила код Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине Нови Сад и стекла звање Дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Поседује и уверење о положеном испиту у области земљишно-књижних послова.

Током свог 27-годишњег радног искуства радила је, почев од 1989. године у Основном суду у  Зрењанину, као сарадник на земљишно-књижним пословима и сарадник у Служби за катастар непокретности, затим као судијски помоћник на Грађанском, Радном и Кривичном одељењу, а потом у Градској управи града Зрењанина као самостални стрични сарадник и начелник у Одељењу за имовинско-правне послове. Члан је Удружења локалних омбудсмана Србије. За заменика Локалног омбудсмана изабрана је 27.09.2019. године.    

Јулија Бобек

Рођена је 1980. године у Зрењанину. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсек психологија, и након тога уписала докторске студије на Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек психологија. Дипломирала је и на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета привредна академија у Новом Саду - дипломирани правник.

Стекла је 21. годину искуства радећи као: клавирски педагог и психолог у Средњој муизичкој школи “Јосиф Маринковић” Зрењанин, клинички психолог у Општој болници “Ђорђе Јоановић” у Зрењанину, те као директор Центра за социјални рад Града Зрењанина. Учествовала је на бројним стручним и научним скуповима. Члан је Удружења локалних омбудсмана Србије.
 


Одлука о Локалном омбудсману

Правилник о ближем уређивању поступка Јавне набавке за Заштитника грађана града Зрењанина (.пдф)