Адресар банака и осигуравајућих друштава

Банке:
 
Raiffeisen банка  
Краља Александра I Карађорђевића 41
Тел: 023/511-583
 
Credit Agricole Srbija банка 
Житни трг 8-12
Тел: 023/580-050, 580-052
 
Erste bank  
Краља Александра I Карађорђевића 1
Тел: 023/512-774
 
Комерцијална банка  
Трг слободе 5 
Тел: 023/564-992
 
Banca Intesa  
Краља Александра I Карађорђевића 3
Тел: 023/563-484
 
Addiko банка  
Светозара Марковића 2 
Тел: 023/511-825, 511-824
 
OTP банка  
Трг др Зорана Ђинђића бб   
Тел: 023/566-500
 
Еurobank 
Цара Душана 2   
Тел: 023/562-429

Procredit банка  
Јеврејска 1-3    
Тел: 023/511-780
 
АИК банка  
Житни трг бб 
Тел: 023/589-490
 
Sberbank 
Иве Лоле Рибара 7а    
Тел: 023/515-450
 
НЛБ банка 
Краља Александра I Карађорђевића 33-35    
Тел: 023/565-234
 
ОТП банка 
Краља Александра I Карађорђевића 2 
Тел: 023/510-827
 
Банка Поштанска штедионица
Др Емила Гаврила 8
Тел: 023/582-511
 
 
Осигуравајућа друштва:
 
ДДОР Нови Сад 
Краља Петра И бр 2
Тел: 023/564-377  
www.ddor.rs
 
Delta Generali осигурање  
Краља Александра I Карађорђевића бб
Тел: 023/511-035 
www.deltagenerali.rs
 
ДУНАВ осигурање  
Краља Александра I Карађорђевића 28
Тел: 023/511-515 
www.dunav.com
 
Uniqua осигурање  
Николе Пашића 14
Тел: 023/511-810
www.uniqa.rs
 
Wiener Stadtische осигурање  
Коче Коларова 29 
Тел: 023/525-614
www.wiener.rs