Адресар здравствених установа

Хитна медицинска помоћ
Народне омладине 4, Зрењанин
Тел: 023/194
 
Општа болница "Др Ђорђе Јоановић"
Др Васе Савића 5, Зрењанин
Централа: 023/513-200
Фаx: 023/564-104
   
Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић"
Петефијева 4, Зрењанин
Тел/факс: 023/561-115
 
Завод за јавно здравље 
Др Емила Гаврила 15 (Булевар ослобођења), Зрењанин
Тел: 023/566-345
Факс: 023/560-165
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
управа 
Светосавска 31, Зрењанин
Тел: 023/530-820
Фаx: 023/566-188
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Стоматолошка поликлиника
Народне омладине 4, Зрењанин
Тел: 023/530-323
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Дечји диспанзер 
Др Емила Гаврила 25, Зрењанин
Тел: 023/565-858
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Школски диспанзер
Др Емила Гаврила 25, Зрењанин
Тел: 023/561-891 
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Дечји диспанзер Мужља
Мађарске комуне бб, Мужља - Зрењанин
Тел: 023/549-821
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Дечји зубни диспанзер 
Др Емила Гаврила 25, Зрењанин
Тел: 023/564-812
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Диспанзер за жене
Др Емила Гаврила 25, Зрењанин
Тел: 023/564-532
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Саветовалиште за младе
Др Емила Гаврила 25, Зрењанин
Тел: 023/515-858
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Развојно саветовалиште 
Др Емила Гаврила 25, Зрењанин
Тел: 023/562-886
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Центар за превентивне здравствене услуге, Поливалентна патронажа, Одсек кућног лечења, 
Диспанзер за КВБ, Диспанзер за дијабет, Лабораторија
Булевар ослобођења 5, Зрењанин
Тел: 023/563-020
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Диспанзер за медицину рада
Др Емила Гаврила 15, Зрењанин
Тел: 023/566-345
 
Дом здравља "Др Бошко Вребалов"
Диспанзер за спортску медицину
Трг Доситеја Обрадовића бб (зграда МЗ "Доситеј Обрадовић")
Тел: 023/541-645
 
Специјална болница "Бања Русанда"
Бања Русанда бб, 23270 Меленци
Централа 023/731-050
Пријемно 023/732-152
Факс: 023/731 - 075
 
Геронтолошки центар 
Принципова 22-26, Зрењанин
Тел: 023/546-150; 546-120
 
Геронтолошки клуб
Николе Пашића 11, Зрењанин
Тел: 023/548-928
 
 
Приватне здравствене установе и специјалистичке ординације:
 
Општа болница "Свети Јован"
Иве Лоле Рибара 38, Зрењанин
Тел: 023/510-765
 
Поликлиника "Радовић"
др Мирослав Радовић
Таковска 10а, Зрењанин
Тел: 023/560-560; 069/560-5601; 069/560-5600
 
Специјалистичка интернистичка ординација "Серафим 023"
др Славенка Петковић Ћурић
Јована Поповића 7, Зрењанин
Тел: 023/524-100; 065/252-4100
 
Специјалистичка интернистичка ординација "Geamedica"
Др Корнела Радуловића (Прве пролетерске) 42, Зрењанин
Тел: 023/528-271; 065/222-9910
 
Поликлиника "Маргарета"
Београдска 11, Зрењанин
Тел: 023/545-926
 
Кардиолошка ординација "Срце"
др Јон Попи
Бригадира Ристића Ц-Л2, Зрењанин
Тел: 023/511-370
 
Специјалистичка УЗ и РТГ дијагностика "Свети Лука"
Гимназијска 19, Зрењанин
Тел: 023/530-153
 
Специјалистичка ординација интерне медицине "Alfa Medica" 
Немањина 10, Зрењанин
Тел: 023/511-248; 063/665-670
 
Специјалистичка ординација за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Шаиновић"
Др Миланка Шаиновић
Ђорђа Стратимировића 6, Зрењанин
Тел: 023/512-950; 063/458-162
 
Специјалистичка педијатријска ординација "Др Стевановић"
Др Томислав Стевановић
Тоше Јовановића 34 а, Зрењанин
Тел: 023/525-067
 
Специјалистичка дерматолошка ординација "Др Набил"
Dr Nabil Boumossa
Здравка Челара 35, Зрењанин
Тел: 023/534-000
 
Специјалистичка интернистичка ординација "Др Смиља Ћук"
Јеврејска 8, Зрењанин
Тел: 023/512-028
 
Специјалистичка интернистичка ординација "Интертим"
Цара Душана 48, Зрењанин
Тел: 023/511-318
 
Специјалистичка ординација интерне медицијне "Др Качар"
Др Лазе Костића 9, Зрењанин
Тел: 023/530-749
 
Специјалистичка психијатријска ординација "Др Џомба"
Др Јадранка Џомба
Гимназијска 8, Зрењанин
Тел: 069/1954-069
 
Амбуланта за здравствену рехабилитацију "Pro Phaysio medic"
Милана Станивуковића 27/7, Зрењанин
Тел: 023/531-115; 064/33-88-474
 
 
Медицинске лабораторије:
 
Лабораторија "Воргић"
Цвијићева 2, Зрењанин
Тел: 023/511-504; 064/1373-530
 
Биохемијска лабораторија "МЕДЛАБ"
Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин
Тел: 023/510-082
 
Медицинска лабораторија “Југолаб Зр”
Др Васе Савића 36б
Тел: 023/315-0384; 315-0385
е-маил: zrenjanin@jugolab.rs
wеб сајт: https://www.jugolab.rs/
 
Санитетски приватни превоз 
062/333-994
 
 
Гинеколошке ординације: 
 
Специјалистичка гинеколошка ординација "Др Бурсић"
Др Љиљана Бурсић
Коче Коларова 33 а, Зрењанин
Тел: 023/523-789
 
Специјалистичка гинеколошка ординација "Др Нада Хрњак Еремић"
Др Нада Хрњак Еремић
4 јул 21, Зрењанин
Тел: 023/525-878
 
Специјалистичка гинеколошко - акушерска ординација "Др Марушић"
Др Јован Марушић
Булевар Вељка Влаховића 45, Зрењанин
Тел: 023/560-078
                  
Специјалистичка гинеколошко - акушерска ординација "Др Жарков"
Др Јелена Жарков 
Нушићева 9а, Зрењанин
Тел: 023/533-974
 
 
Стоматолошке ординације:
 
Приватна зубна ординација ''Петковић''
Народне омладине 10, Зрењанин
Тел: 023/562-778
 
Стоматолошка ординација "Др Субу"
4. јули 11/3, Зрењанин 
Тел: 023/545-255
 
Стоматолошка ординација "Др Поповић"
Др Предраг Поповић
4. јули 32, Зрењанин 
Тел: 023/549-135
Моб: 063/527-655 (Др Поповић Предраг)
 
Стоматолошка ординација "Др Ћопић"
Бригадира Ристића Б-4, Зрењанин 
Тел: 023/534-347
 
Стоматолошка ординација "Др Ружин" 
Др Радислав Ружин
Јована Поповића 7, Зрењанин
Тел: 023/582-500
 
Стоматолошка ординација "Др Миљуш"
Краља Петра Првог 3, Зрењанин
Тел: 023/510-620
 
Стоматолошка ординација Др Нотарош Радмила
Панчевачка 24, Зрењанин
Тел: 023/541-817
 
Стоматолошка ординација Јеловац Радивоје
Слободана Бурсаћа 9, Зрењанин
Тел: 023/510-621
 
Стоматолошка ординација Сланкаменац
мр.др. Срђан Сланкаменац
Нушићева 16, Зрењанин
Тел: 023/523-675
Моб: 064/11669707
 
Стоматолошка ординација "ЕлаДент"
Царице Милице 5а, Зрењанин
Тел: 023/511-928; 064/325-0583
 
 
Очне куће:
 
Офталмолошка ординација "Хелиос"
Вука Караџића 2, Зрењанин
Тел: 023/511-872 
 
Оптичарска радња "Прима"
Краља  Александра Карађорђевића 36, Зрењанин
Тел: 023/535-730
                  
Оптика "Prima lux"
Краља Александра I Карађорђевића 28, Зрењанин
Тел:  023/510-399
                 
Очни центар "Др Стевановић"
Краља Александра I Карађорђевића 28, Зрењанин
Тел: 023/510-571
                 
Оптика "Иваница"
Др Васе Савића 36, Зрењанин 
Тел: 023/510-009
 
Оптика "Габи "
Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин
Тел:  023/535-339; 581-180
 
Оптика "Доротеја"
Таковска 10-а, Зрењанин
Тел: 023/600-862
 
Оптика "Iris-optic"
Др Емила Гаврила 11а, Зрењанин
Тел: 023/511-681