Градски показатељи

Народни доходак по становнику (у хиљадама дин.), 2002.

11.133,563

Народни доходак по становнику (у хиљадама дин.), 2003.

10.754,202

Народни доходак - индекс 2003/2002=100

96,6

Ниво народног дохотка, 2003. (Република Србија = 100)

92,0

Пољопривредна површина (ха), 2003. - Др. и индив. пољ. газдинства

113886

Пољопривредна површина (%)

83,0

Укупна обрасла шумска површина (ха), 2003.

1392

Број изграђених станова на 1000 становника, 2003.

1,3

Укупна дужина путева (км), 2003.

376

Број телефонских претплатника, 2003.

43586

Укупан број ноћења туриста, 2003.

18093

Укупан број ноћења домаћих туриста, 2003.

15035

Укупан број ноћења туриста из иностранства, 2003.

3058

Просечан број ноћења домаћих туриста, 2003.

2,6

Просечан број ноћења туриста из иностранства, 2003.

2,2

Нето зарада (плата) по запосленом (у дин.) - просек јануар-децембар 2003.

12.232

Просечна плата у привреди (у дин.) - просек јануар-децембар 2003.

11.857

Просечна плата у ванпривреди (у дин.) - просек јануар-децембар 2003.

13.284

Предшколске установе - укупно

41

Предшколске установе - у зградама вртића

19

Предшколске установе - у зградама основних школа

22

Укупно деце - корисника услуга предшколских установа

3022

Редовне основне школе, 2002/2003. - крај школске године

32

Ученици основних школа, 2002/2003. - крај школске године

11280

Средње школе, 2002/2003. - крај школске године

8

Ученици средњих школа, 2002/2003. - крај школске године

6752

Више школе, 2003/04. шк. год.

1

Студенти виших школа, 2003/04. шк. год.

818

Дипломирани студенти виших школа, 2003/04. шк. год.

198

Факултети, 2003/04. шк. год.
1
Студенти факултета, 2003/04. шк. год.
1596
Дипломирани студенти факултета, 2003/04. шк. год.
300
Укупно лекара, 2003.
339
Број становника на 1 лекара, 2003.
391