Структура становништва

Зрењанин је привредни, културни, образовни, здравствени и спортски центар Средњег Баната, ка ком гравитира око 190.000 становника Средњобанатског региона. Према попису из 2011. године, на територији Града живи 123.362 становника, а у самом Зрењанину 76.511 становника. Према броју становника Зрењанин је највећи град у Банату, трећи у Војводини, а седми у Републици Србији. Просечан број становника по 1 км2 је 93,03; Просечан број становника по насељеном месту је 2.231. 
 
 Број становника према попису 2011.  
 Укупно  123.362
 Зрењанин - град      76.511
 Зрењанин - сеоска насеља    46.851
 (Број становника према попису 2002.)  132.051
 (Број становника према попису 1991.)  134.252
 (Број становника према попису 1981.)  139.300
 (Број становника према попису 1971.)  129.837
 Просечан број становника по 1 км2     93,03
 Просечан бр. становника по насељеном месту     2.231
 Укупан број домаћинстава  44.470
Зрењанин - град   28.085
Зрењанин - сеоска насеља  16.385
 Просечан број чланова домаћинства - укупно  2,77
Зрењанин - град   2,71
Зрењанин - сеоска насеља  2,86
   
 
 
 

Становништво према националној
или етничкој припадности
                                         Укупно: 123.362        %
 Срби 91.579   74,24 
 Мађари  12.350  10,01 
 Роми  3.410  2,76 
 Румуни  2.161  1,75 
 Словаци  2.062  1,67 
 Југословени  592  0,48 
 Хрвати  527  0,43 
 Македонци  412  0,33 
 Црногорци  280  0,23 
 Бугари  184  0,15 
 Немци  139  0,11 
 Албанци  110  0,09 
 Словенци 94  0,08 
 Муслимани 86  0,07 
 Руси 79  0,06 
 Бошњаци 30  0,02 
 Украјинци 26  0,02 
 Русини  25  0,02 
 Буњевци 22  0,02 
 Горанци 19  0,02 
 Власи
 Остали 242  0,20 
 Нису се изјаснили 4.695  3,81 
 Регионална припадност 3.366  2,73 
 Непознато 867  0,70 
 

Становништво Града Зрењанина - неки економски показатељи

(у изради)

Укупно становништво испод 7 год. - попис 2002.

8417

Укупно становништво од 7-14 год. - попис 2002.

11851

Укупно становништво од 15-27 год. - попис 2002.

23564

Укупно становништво од 60 и више год. - попис 2002.

28243

Радно способно становништво (укупно) - попис 2002.

91104

Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.) - попис 2002.

45225

Радно способно женско становништво (од 15 - 59 год.) - попис 2002.

45879

Укупан број запослених (сви облици својине и радње), 2002. - годишњи просек

32730

Удео жена у укупном броју запослених (%), 2002.

42,8

Укупан број незапослених лица

20227

Удео жена у укупном броју незапослених (%), 2002.

54,1

Број запослених на 1000 становника, 2003.

247

Број незапослених на 1000 становника, 2003.

153

Удео радног контигента у укупном становништву (%), 2002.

68,99