Банат

Банат је област у Панонској низији која се простире у Мађарској (мањи део), Румунији (21.800 км2), Србији, на укупној површини од 30.680 км2. Српски део Баната највећа је од три регије које чине Аутономну покрајину Војводину (Банат, Бачка, Срем) и заузима површину од 8.997 км2. То је изразито равничарски предео са Делиблатском пешчаром и Вршачким планинама (висине 641 м). Има 177 насеља панонског типа, од којих 30 са више од 5.000 становника, а укупно у српском делу Баната живи 750 хиљада становника. Највећи град и административни центар је Зрењанин, потом Панчево, Вршац, Кикинда, Нови Бечеј, Ковин, Чока. Најбројније је српско становништво (65%), потом мађарско, па румунско.

Насељен је још почетком старијег неолита, потом је део римске провинције Дакије, а од X века под влашћу Мађара. Од 1527-1717. окупиран је од стране Турака, потом је под Аустријом, а од 1849-1860. део је Војводства Србије и Тамишког Баната. Године 1876. потпада под мађарску управу, да би након I светског рата (1918. године) био подељен између новостворених држава -  Краљевине Југославије и Румуније. Највећи град Баната, Темишвар, припао је Румунији.