Посетите и упознајте Зрењанин

Одаберите своје разлоге да посетите и упознате Зрењанин:
 
- Мултинационална средина, са четири језика у службеној употреби и више од двадесет народа који вековима негују међусобну толеранцију, мултиетничност и мултикултуралност;
 
- Чувени локални тип становништва - "Лале", са својим обичајима, традиционалном кухињом, тамбурашком музиком, фолклором и градитељством;
 
 
- Континуитет историјског развоја града још од првих писаних помена о постојању насеља,1326. године;
 
- Старо градско језгро, с репрезентативним барокним грађевинама, институцијама културе које су међу најуспешнијим у Србији, најстаријом позоришном салом у земљи, мостовима преко реке Бегеј, градским језерима и пријатним шеталиштима;
 
 
- Живописна околина, с познатим туристичким дестинацијама удаљеним од града од 5 до 20 километара – некадашњим властелинством Ечка, еко-етно комплексом "Тигањица", "Стари Бегеј – Царска Бара и Белим Блатом, језером и  бањом Русанда у Меленцима, излетиштима на реци Тиси;
 
- Туристичко-привредне манифестације, од којих су најпознатији "Дани пива", последње недеље у августу сваке године, које посећује више стотина хиљада људи;
 
 
- Могућност ђачког туризма, с едукативним и спортско-рекреативним садржајима;
 
- Могућност лова и риболова на једном од најгушћих речних чворишта у Европи, где се, у кругу од само тридесет километара, укрштају токови Дунава, Тисе, Бегеја, Тамиша и каналске мреже хидросистема Дунав-Тиса-Дунав;
 
 
- Могућност смештаја у хотелима, хостелима и исхране у више ресторана с националном кухињом.
 
 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/5/turizamGrad_Zrenjanin_467c.jpg