Риболов

Зрењанин је један је од пет градова у Европи који у свом ближем окружењу имају највише водених токова и водених површина (реке Бегеј, Тиса, Тамиш, Дунав, каналска мрежа Хидросистема ДТД), тако да преставља идеалан простор где и најстраственији и најпробирљивији спортски риболовци могу задовољити своје интересовање.
 
Река Тиса (10 - 17 км од Зрењанина), веома је богата рибом, где преовладавају шаран, протвиш, јаз, крупан сом који се лови на бућку, и ретке рибе као што су кечига и мрена. У приобаљу реке има доста старих корита, такође богатих рибом, а посебно штуком, белом рибом као и шараном, амуром и тостолобиком, а та су корита Ајлаш, Роспишта, Јегмеч, Провала и Врбица.
 
Reka Tisa              
 
Река Тамиш (30 км од Зрењанина) такође је богата свим врстама рибе, а најатрактивнија места за риболов су код Банатског Деспотовца, Ботоша, Томашевца, Орловата и Фаркаждина. На Тамишу се одржавају многобројна такмичења свих рангова. Свим врстама рибе обилује и ток Старог Тамиша, код Банатског Деспотовца, уставе код Ботоша, Орловата, Томашевца и Фаркаждина.
 
 
 
"Трактор бара" се налази на 12 км магистралног пута Зрењанин-Београд, код рибњака "Ечка" и најпознатији је риболовни терен који посећују риболовци из целе Србије. Бара је рукавац рерке Бегеј, у облику потковице, дужине 2 км. Може се ловити током целе године. У непосредној близини су хотел "Сибила" и Резерват природе "Стари Бегеј-Царска бара". За риболов се могу користити и рибњачки канали.
 
Rezervat pripode Carska Bara
 
Река Бегеј тече кроз сам град, а најбољи риболовни терени су код насеља Клек (7 км од града) и Перлеза (18 км). У самом граду постоји језеро, део некадашњег речног тока, а на градској периферији језеро "Пескара",  такође прилагођено риболову.
 
Мрежа канала Хидросистема "Дунав-Тиса-Дунав" (7-15 км од града) богата је свим врстама рибе, а најпосећенији су Меленачки и Клечки триангл, познати по крупним сомовима. (У близини насељених места Меленци, Михајлово, Јанков Мост, Клек, Лазарево и Ботош), а позната места за риболов су и канал "Брзава" и устава код Томашевца.
 
На свим водама важе актуелне дозволе управљача вода, годишње или дневне, а могу се купити у удружењу спортских риболоваца. Дозвољен је улов 5 комада племените рибе и до 5 кг беле рибе са три штапа,  по две удице.
 
Удружење спортских риболоваца  "Зрењанин"
Тел: 023/535-647