Обилазак околине

Основу развоја излетничког туризма у окружењу Зрењанина чини локалитет Лукино Село – Ечка, који је најатрактивнији по квалитету, бројности и разноврсности фактора туристичке понуде (Специјални резерват природе ''Стари Бегеј – Царска бара'', рибњак ''Ечка'', културно-историјски споменици Ечке, Уметничка колонија, хотел ''Сибила'', преноћиште ''Каштел'', етносело Бело Блато, итд.).

 

Skulptura u dvorištu Kaštela

 

На самом уласку у резерват природе ''Стари Бегеј – Царска бара'', непосредно уз магистрални пут Зрењанин-Београд, 15 километара од града, подигнут је јединствени етно-комплекс ''Тигањица'', са преноћиштем, рестораном, мини зоо-вртом и пратећим садржајима. Специјални резерват природе ''Стари Бегеј – Царска бара'' пружа могућност за развој туризма везаног за тзв. посебна интересовања (фото сафари, посматрање птица као хоби).

 

Carska Bara

 

У  току су активности на реализацији програма развоја туризма подручја ченћанских језера. Овај локалитет привлачи љубитеље природе и риболова, а током лета језера посећују купачи, нарочито млађи, као и излетници из Београда, Зрењанина, Панчева.

 

Reka Tisa

 

Бања Русанда, такође с амбизиозним развојним пројектима, осим здравственог нуди могућност и излетничког туризма, у пријатном амбијенту борове и липове шуме. Излетиште на Тиси опремљено је садржајима потребним за купање и рекреацију, а постоје могућности и за развој наутичког туризма. Угоститељску понуду овог локалитета чине рибљи специјалитети.