Удружење туризмолога

По угледу на Београд и Нови Сад и у Зрењанину је децембра 2002. године започело да ради Удружење туризмолога. Основано је као невладино, непрофитно удружење грађана, који имају завршене више и високе школе туристичког усмерења. Иако у називу садржи одредницу "Зрењанин" делокруг рада је шири и обухвата Средњебанатски округ. Удружење туризмолога Зрењанина има 24 члана - 5 са завршеном вишом школом и 19 са високом стручном спремом; ту су место пронашли магистар географских наука у области туризма, дипломирани туризмолози, дипломирани географи, дипломирани географи – туризмолози, дипломирани економисти. Удружење броји 14 жена и 10 мушкараца, најстарији члан је 1951, а најмлађи 1978. годиште.
Своју активност Удружење туризмолога Зрењанина је усмерило на унапређење туризма у својој средини. Основни мотив је био да чланови покажу вештине и знања којима располажу из области туризма. Стечено знање и идеје искористили су приликом активности и акција које су водили или учешћем у акцијама других удружења, организација и предузећа која су носиоци туристичког развоја. Сваке године бар десетак младих људи из града и околине полази или завршава студије туризма, те се жељно ишчекује њихово учешће у активностима Удружења.
Прве активности и акције Удружења туризмолога Зрењанина биле су подстакнуте уоченим проблемима и недостацима у области туризма у граду и околини. Пришло се организовању разноврсних акција и прикључењу пројектима и манифестацијама, уз примену туризмолошког концепта. При Удружењу туризмолога Зрењанина формирана је секција туристичких водича, која броји 13 чланова. У питању су водичи са лиценцама Министарства трговине, туризма и услуга Републике Србије. Разлог оснивања секције је повећан број туриста и посетилаца у граду, те потреба да они буду стручно, квалитетно дочекани и упознати са природним и културно-историјским знаменитостима града и околине.

Добро дошли у Зрењанин!

УДРУЖЕЊЕ ТУРИЗМОЛОГА ЗРЕЊАНИН
Житни трг 4, Зрењанин 
www.utzr.org.rs 
E-mail: utzrenjanin@gmail.com