Секција туристичких водича

У оквиру Удружења туризмолога Зрењанина  формирана је СЕКЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА у којој су туристички водичи са лиценцом Министарства  туризма Републике Србије.
 
Такође, Зрењанин је један од градова који има локалне туристичке водиче. У складу да законском регулативом, обуку и полагање испита прошло је 11 колега и почетком 2007. године стекли су звање  ЛОКАЛНИ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ЗРЕЊАНИНА.
 
За организоване групе, појединачне посете, одраслих и деце, на страним језицима и језицима средине, квалитетно и стручно разгледање града и околине предлажемо:
- Зрењанин, градско језгро, излетишта ;
- дворски комплекс Каштел у Ечки ;
- Бања Русанда у Меленцима ;
- Заштићени резерват природе Царска бара ;
- Родна кућа Ђуре Јакшића и црква у Српској Црњи ;
- Дворац у Српској Црњи ;
- обилазак Титела, вожња бродом Тиса-Бегеј;
- Етно кућа у Торку ;
- Етно кућа у Белом Блату;
- Једнодневни излети Дворци Баната;
- Једнодневни излети Дворци Баната и Бачке;
- Манифестације, приредбе, фестивали у Зрењанину, Житишту, Српској Црњи и Сечњу;
 
Уз најаву обезбеђујемо разгледање градске куће, позоришта,  привредне субјекте, цркве и музеј...
 
Цене за организоване групе :  / групу чини најмање 25 ученика или 15 одраслих особа /
                                                        полудневни боравак:  60,00  деца и 80,00 одрасли. *
                                                        целодневно ангажовање: 100,00 деца и 120,00 одрасли  *
                                                         * цене су дате у динарима                                         
 
Додатне информације, најаве и резервације :
Удружење туризмолога Зрењанина  / услужни фаx 023 544-726
е-маил:  utzrenjanin@gmail.com