Аеродром Зрењанин

Аеродром Зрењанин
 
Комплекс Аеродрома Зрењанин се простире на површини од 1100 hа. Аеродромске површине лоциране су комплетно на инфраструктури немачког аеродрома из Другог светског рата, највећег у југоисточној Европи, изграђеног 1941. године. Аеродром Зрењанин је највећи аеродром „Ц” класе на Балкану са својом пратећом инфраструктуром за пријем мањих путничких, пољопривредних и транспортних авиона до 7 тона носивости. На комплексу аеродрома урађен је детаљни план на површини од 300 hа.
 
 
                                        
Доминантни постојећи елементи инфраструктуре су:
      
  • Травната писта 1250м x 80м
  • Три хангара
  • Аеродромска зграда са чекаоницом и пратећим садржајима
  • Бунар
  • Трафостаница
  • Падобрански круг
  • Цистерне за гориво са бензинском станицом
  • Бетонска писта 1850м x 60м - није у употреби
  • Систем рулних стаза - није у употреби
 
 
Визија Аеродрома Зрењанин
Мисија:
Развој ваздушног саобраћаја и услуга у Зрењанину
Визија:
Зрењанин - регионални центар за карго саобраћај и путнички саобраћај средњег капацитета
 
Зашто инвестирати у Аеродром Зрењанин?
- Повољна локација
- Основна инфраструктура
- Одлични метереолошки услови за ваздушни саобраћај
- Погодност за јефтине летове из Србије
- Повећани број инвестиција, проток робе и људи
- Царинска служба
- Повољно пословно и инвестиционо окружење