Индустријска зона Југоисток

                                                                                  

   

 

Лоцираност: Индустријска зона Југоисток се налази у југоисточном делу града, у непосредној близини магистралног пута Зрењанин-Београд, градског транзитног пута (обилазнице), Аеродрома "Зрењанин", будућег Робно-транспортног центра и реке Бегеј.

 

На основу истраживања које је спровео FDI Inteligence, највећи центар за оцењивање страних директних инвестиција у свету, Индустријска зона Југоисток се нашла на 48. месту на листи најбољих зона света за инвестирање. Резултати су објављени у FDI magazinu Financal Times, а у истраживању је учествовало 600 зона из преко 120 земаља.

 

  

 

 

 

 

Намена локације:  рад и пословање

Надлежност локације: Град Зрењанин  

Површина: 120 – 1.100 хектара

Инфраструктура: земљиште је комплетно инфраструктурно опремљено (водовод, електромрежа, коловози, кишна канализација, фекална канализација, гас, примарни тротоари и примарна јавна расвета) 

 

 Индустријска зона "Ечка - Југоисток" - Изградња инфраструктуре

 

 Индустријска зона "Ечка - Југоисток" - Изградња инфраструктуре

 

  

Инвеститори који послују у зони Југоисток:

1. Alpin 
2. OM Inženjering 
3. Eurowind body parts
4. MG Remedy
5. ITS Balkan
6. Altis Chemicals
7. Ćirkom doo
8. Jovanović doo
9.  Medical Waste Disposal 
10. Trenč
11. Luksol Farmacija
12. Metalprometsistem
13. EFM Fabrikation
      
 
 

 

 

 

 

 

 Индустријска зона "Ечка - Југоисток" - Компанија "ОМ Инжењеринг" (Београд)

 

 

Индустријска зона "Ечка - Југоисток" - Компанија "Алпин" (Зрењанин)