Расположива радна снага

   

 

 

Грана индустрије

Број запослених

Нето зарада

Бруто зарада

Прехрамбена индустрија

4.400

220

300

Хемијска индустрија

3.200

240

330

Металска индустрија

2.750

210

290

Грађевинарство

2.100

240

330

Нафтна индустрија

2.000

340

560

Текстилна и кожарска инд.

1.800

170

230

Остало

1.900

210

290

 

Просечне зараде по запосленом, 2008 - Општина Зрењанин

  • Просечна бруто зарада (са порезом и доприносима) - 524
  • Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) - 375

 

Расположива радна снага, МАРТ 2011. год - .пдф документ величине 113 КБ

Национална служба за запошљавање - www.nsz.gov.rs