Привредни капацитети

Терен на територији града је изразито равничарски и сходно томе, структура економије и индустрије класификују Зрењанин међу веће агро-индустријске центре у Републици Србији. Најразвијенији део економије је индустрија, где ради око 16.750 запослених, што представља више од једне трећине укупног броја радно способног становништва. 
 
     
 
     
 
Заступљене су многе индустријске гране, а најзначајније су:
 
                      - Прехрамбена индустрија
                       - Текстилна индустрија
                       - Металска индустрија
                       - Хемијска индустрија
                       - Производња нафте и природног гаса
                       - Грађевинарство
                       - Саобраћај / Транспорт