Почела пријава за Пензионерску картицу нове генерације за пензионере и кориснике осталих права из пензијског и инвалидског осигурања и у Зрењанину

Пријава за Пензионерску картицу нове генерације за пензионере и кориснике осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, коју издаје Републички фонд ПИО, почела је данас и у нашем граду.

 

 

Како је саопштено из Републичког ПИО фонда, право на издавање и коришћење персонализоване Пензионерске картице остварују сви  пензионери, корисници новчане накнаде за помоћ и негу другог лица, новчане накнаде за телесно оштећење, привремене накнаде по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности остварене сходно чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, привремене накнаде за време незапослености који нису преведени у инвалидску пензију из чл. 223. и 225. наведеног закона и привремене накнаде - инвалидна деца.

 


Поред доказивања статуса пензионера, ова картица омогућиће кориснику остваривање погодности приликом плаћања одређених роба и услуга, а на сваких утрошених 500 динара кориснику ће бити додељен један бод. По основу бодова прикупљених током месеца корисници картице ће моћи да остваре додатне погодности.
Остваривање попуста, поклона и осталих погодности реализоваће се закључењем споразума о сарадњи између правног лица које обезбеђује погодности и Фонда. Корисник права са пребивалиштем ван територије Републике Србије такође остварује право на Пензионерску картицу коју може користити у Републици Србији.

 


Фонд ПИО ће водити евиденцију о додељеним и утрошеним бодовима корисника ових картица, а бодови се не могу заменити за новчана средства.
Пензионерска картица се издаје на основу електронски поднетог захтева, који се може упутити на званичном сајту Фонда www.pio.rs или у организационој јединици Фонда. Корисник права захтев може поднети лично, преко законског заступника или пуномоћника. Преузимање Пензионерске картице, уз важећи лични идентификациони документ, вршиће се у организационој јединици Фонда која кориснику картице врши исплату оствареног права.

 


Картица ће почети да се користи 1. октобра ове године. Фирме, јавна предузећа, привредна друштва и институције које ће се укључити у овај пројекат обезбедиће могућност бенефита по основу бодова, а бодове ће имаоцима картице обрачунавати Фонд ПИО по свакој реализованој потрошњи за коју су добили фискални рачун.

 

 

Линк за подношење пријаве
Захтев ce попуњава једноставно, a потребна су само три податка: ЈМБГ број, број телефона и мејл адреса,  а поред ПИО фонда и Град Зрењанин пружиће подршку за пријаву.

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6937/penyionerska_kartica.jpg