ПРОДУЖЕН рок за подношење пријава на Јавни позив за избор корисника за утврђивање права на субвенцију - енергетски ваучер

Рок за подношење пријава на Јавни позив за избор корисника за утврђивање права на субвенцију - енергетски ваучер за плаћање дела енергената за социјално угрожена домаћинства са територије Града Зрењанина ПРОДУЖЕН је за седам дана и заинтересовани, уместо првобитно најављеног 22. новембра, могу конкурисати до 29. новембра ове године.

Енергетским ваучером сматра се субвенција за утрошену електричну енергију, гас, испоручену топлотну енергију путем система даљинског грејања, а вредност субвенције - енергетског ваучера је 15.000 динара.

Како је у Јавном позиву који је расписао градоначелник Симо Салапура назначено, Град ће пренос средстава вршити искључиво снабдевачима енерегената (струја, гас, даљинско грејање) наведеним у захтеву корисника коме је Решењем градоначелника утврђено право на субвенцију у виду енергетског ваучера.
Право на субвенцију у виду енергетских ваучера и учешће на Јавном позиву има подносилац пријаве за домаћинство са територије града Зрењанина које мора испуњавати следеће услове:
1. да има пребивалиште на територији града Зрењанина минимум шест (6) месеци од дана подношења захтева;
2. да укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази износ од 25.000 динара;
3. да лица, односно домаћинства нису у 2023. години за набавку огрева остварила право на једнократну новчану помоћ од стране Центра за социјални рад Зрењанина или су остварили право по основу Уредбе о енергетски угроженом купцу или им је по другом основу из средстава града Зрењанина субвенционисано плаћање рачуна за утрошену електричну или топлотну енергију код привредног субјекта;
4. Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, подносилац захтева може да оствари право на субвенцију само за једну врсту енергента предвиђеног јавним позивом.


Подсетимо, Влада Републике Србије усвојила је октобра ове године измене и допуне Уредбе о енергетски угроженом купцу, које ће већем броју грађана омогућити попуст за електричну енергију, гас или грејање.
Пензионери који имају уговор о снабдевању електричном енергијом на своје име, а чија пензија не прелази 21.766,26 динара, имаће право на додатно умањење рачуна у износу од 1.000 динара током грејне сезоне.
Изменама Уредбе право на умањење рачуна за електричну енергију, гас или грејање имаће и домаћинства чији су чланови остварили право на увећану новчану помоћ, а омогућено је и да се право на умањење рачуна стиче по службеној дужности, што ће бити омогућено кроз размену података између надлежних институција и снабдевача.
На тај начин биће значајно увећан број домаћинстава обухваћених олакшицама.

 

Образац пријаве са прилозима за Јавни позив и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном интернет презентацији града Зрењанина (www.zrenajnin.rs) - Е-управа - Огласи и конкурси.
Пријава се подноси на следећој адреси:
Градска управа града Зрењанина, Одељене за друштвене делатности, Одсек за друштвену бригу о деци и социјално укључивање (Канцеларија 8), Трг слободе број 10, Зрењанин.

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7277/large_Grb_Indeks_300.jpg