Održana 19. sednica Skupštine grada Zrenjanina - usvojeni izveštaji o radu ustanova i preduzeća, “Dani porodice” manifestacija od značaja za grad

Sednica Skupštine grada Zrenjanina, kojom je predsedavao Čedomir Janjić, održana je danas u velikoj sali Gradske kuće, a na dnevnom redu bilo je više od trideset tačaka.

 

 

Na samom početku, tajnim glasanjem, a na predlog gradonačelnika Zrenjanina Sime Salapure, za novog člana Gradskog veća izabran je Slaviša Vlačić koji je već bio na toj funkciji. 


Među usvojenim tačkama bio je i Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Berbersko – Bolnica'' u Zrenjaninu, kao i Predlog Odluke o izmeni Odluke o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija.

 

 


Usvojen je i Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda, kao i Predlog Izmene i Dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu.

Na današnjoj sednici odbornici su usvojili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JKP ''Čistoća i Zelenilo'' Zrenjanin i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka JP ''Gradska toplana'' Zrenjanin, a zatim i izveštaje o radu Gradske uprave grada Zrenjanina za 2021. godinu, Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu, izveštaje o radu pojedinih javnih preduzeća i ustanova kulture. 

 

 

Usvojeni su i Izveštaji o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2021. godinu i Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - Most za 2021. godinu


U nastavku sednice usvojen je i Zaključak kojim se donosi Plan nabavki Skupštine grada Zrenjanina za 2022. godinu, kao i Zaključak kojim se prihvata Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2021. godine, a zatim i Zaključak kojim se prihvata Analiza poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji osnivač je grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.

 


Na današnjoj sednici usvojeno je i Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje čiji su zadaci da razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica, da o utvrđenim činjenicama obaveštava podnosioca prigovora i direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse na koju se prigovor odnosi i daje odgovarajuće preporuke, kao i da razmatra izveštaje savetnika pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji grada Zrenjanina i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata. 

Pred sam kraj sednice, odbornica Dorina Gombar (DSS) zatražila je prestanak mandata na mesto odbornika, iz ličnih razloga. 

 

 

Dnevni red je zatim dopunjen sa još pet tačaka koje su odbornici usvojili: Predlog odluke o prestanku mandata Dorini Gombar, Predlog odluke o izmeni odluke o pokretanju postupka davanaja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Zrenjanina, Predlog odluke o pristupanju izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period 2022 - 2027. godina, Predlog rešenja o prestanku mandata v.d. direktora JKP ”Gradska toplana” i Predlog rešenja o imenovanju v.d. direktora tog preduzeća - mašinskog inženjera Žarka Đurišića. 

 

 

Po završetku sednice predsednik Skupštine Čedomir Janjića kazao je da je jedna od značajnijih tačaka bila ona koja se odnosila na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin na osnovu koje će se “Dani porodice”, manifestacija koja je prvi put održana u Perlezu, svrstava među manifestacije značajne za grad.

 


- Verujem da će ove godine ona biti obeležena, još masovnije, da ćemo avgusta ove godine imati veoma lepu manifestaciju. Danas smo na dnevnom redu imali i izveštaje o radu ustanova i preduzeća, a jedna od važnijih tačaka jeste i otuđenje gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zrenjanina. Veliko je interesovanje za gradsko građevinsko zemljište, kako za kolektivnu stanogradnju, tako i za individualnu, a investitori se takođe zanimaju za naše industrijske zone. Takođe, danas smo dobili novog člana Gradskog veća, to je novo pojačanje u timu gradonačelnika, to je čovek sa iskustvom i verujem da će dati svoj doprinos bržem i efikasnijem radu u Gradskoj upravi - rekao je Janjić.
 
    

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6564/SKUPSTINA_20_05_2022_00.jpg