Konsenzusom do Dana grada

U Statutu grada Zrenjanina, usvojenom 11.07.2008. godine, u članu 9. navodi se da Grad ima praznike, čiji se datumi utvrđuju posebnom odlukom Skupštine grada. Grad tradicionalno obeležava datume oslobođenja u oba svetska rata, ali do danas, dve ipo godine od usvajanja Statuta, nije određen datum koji bi se obeležavao kao Dan grada. 
 
Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton pozvao je sve zainteresovane građanke i građane Zrenjanina, relevantne gradske ustanove, odborničke grupe zastupljene u Skupštini grada, predstavnike nevladinog sektora i gradske istoričare i hroničare da se izjasne o mogućim datumima za Dan grada. On je dalje naveo da se ovaj datum mora odrediti najširim konsenzusom.
- Kako bi ovaj datum zaista bio prihvaćen kao Dan grada Zrenjanina za sve njegove stanovnike, smatram da mora biti rasterećen od bilo kakvih političkih konotacija, jer je to jedini način da bude pošteđen od uticaja političkih promena. Siguran sam da se do ovog datuma može doći, te pozivam sve zainteresovane građanke i građane Zrenjanina da daju svoj doprinos, i u narednih mesec dana dostave svoje predloge i obrazloženja kada bi trebalo proslavljati Dan grada – istakao je predsednik zrenjaninske Skupštine.
 
Predlozi se mogu dostavljati u pisanoj formi, na adresu: Skupština grada Zrenjanina, Trg slobode 10, 23000 Zrenjanin, sa naznakom "Predlozi za Dan grada", ili na e-mail: skupstina.grada@zrenjanin.rs. Rok za dostavljanje predloga je petak, 25. mart 2011. godine.