Објављена детаљна траса ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад - у градском подручју Зрењанина предложене две варијанте

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије огласило је рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад.

Како се у документу наводи, разлог за израду и доношење просторног плана је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја и заштите, односно обезбеђење просторних услова за изградњу ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад.

Приближна дужина ауто-пута је 110 километара, а пројекат подразумева изградњу комплетног профила ауто-пута, између Новог Сада-Зрењанина и београдског насеља Овча (обилазница Београда), са свим путним објектима и денивелационим укрштањима. Такође планирана је и рехабилитација, модернизација и доградња постојеће мреже државних путева првог и другог реда у зони коридора.

(Овде можете преузети план у већој резолуцији)

Планирани коридор ауто-пута државног пута IА реда пролази или тангира грађевинска и катастарска подручја насеља Овча, (град Београд), Глогоњ, Јабука (град Панчево), Сефкерин, Баранда, Сакуле, Опово (општина Опово), Дебељача, Ковачица, Идвор, Црепаја (општина Ковачица), Арадац, Лукићево, Ечка, Стајићево, Мужља, Зрењанин, Перлез, Орловат, Фаркаждин, Чента (град Зрењанин), Ђурђево, Жабаљ (општина Жабаљ) и Каћ (град Нови Сад).

Путну мрежу у коридору будућег ауто-пута државног пута IА реда, на правцу Београд (Овча)-Зрењанин-Нови Сад, поред државних путева I и II реда, чине и општински и некатегорисани путеви који се налазе и у зони потенцијалног коридора ауто-пута који захтевају одговарајући третман у конфликту са путем највишег хијерархијског нивоа.

У обухвату плана налазе се и два аеродрома Ечка и Ченеј, који своју намену задржавају и у наредном периоду.

Путни правац ауто-пута државног пута IА реда на правцу Београд (Овча)-Зрењанин-Нови Сад, представља крак примарне мреже путева Србије који треба да убрза и учини ефикаснијим постојеће даљинске токове на магистралном правцу од Београда ка Зрењанину и Новом Саду.

У систему путне мреже Србије овај путни правац представља основну везу на правцу север-југ, који повезује Војводину и Београд, централне и северне делове Србије. Наставак овог државног пута северно од Зрењанина према Новом Саду, представља важну везу ка међународном путу Е-75.

На ауто-путском правцу планираће се укрштаји (денивелисани: петље и прелази) у складу са функционалним рангом пута, потребама развоја насеља и привреде, као и техничком документацијом.

На територији Града Зрењанина будући коридор протеже се преко катастарских општина Чента, Перлез, Стајићево, Ечка, Зрењанин III и Зрењанин I до границе Плана генералне регулације Зрењанин (са варијантним решењима северно и јужно од града Зрењанина), и даље паралелно са државним путем IБ реда број 12 и новим мостом преко Тисе. 

Обрађивач плана је ЈП “Завод за урбанизам Војводине”, а јавни увид траје до 4. септембра 2020. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5739/Trasa_autoputa_0.jpg