AP Vojvodina

 

Opšti podaci
Autonomna pokrajina Vojvodina, u sastavu Republike Srbije, zahvata severni deo Srbije, odnosno južne prostore Panonske nizije, gde se slivaju tokovi velikih reka Dunava, Save i Tise. Obuhvata regije Srem, Banat (njegov deo koji pripada Republici Srbiji) i Bačku. Zauzima površinu od 21.506 km2 (što je približno jedna četvrtina teritorije Republike Srbije), na kojoj živi 2.031.992 stanovnika (prema popisu iz 2002. godine). Glavni grad je Novi Sad (sa oko 300.000 stanovnika), a veći gradovi Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Kikinda, Vršac.

Vojvodina je etnički najraznovrsnije područje zemlje, u kom živi više od 30 naroda. Najbrojniji su Srbi (71%), Mađari (7%), Hrvati, Slovaci, Crnogorci, Rumuni, Rusini i drugi.  Statutom AP Vojvodine, kao najvišim pravnim aktom u Pokrajini, utvrđeno je da su u službenoj upotrebi istovremeno sa srpskim jezikom još i mađarski, hrvatski, slovački, rumunski i rusinski jezik. Brojni narodi naseljavaju je još od paleolita. Sloveni Vojvodinu naseljavaju u VI veku, a Mađari zauzimaju Srem od 896. godine. Srbi se u većem broju naseljavaju u XVI veku.

Od polovine XVIII veka, posle ratova austrijske carice Marije Terezije, a nakon odlaska Turaka, Vojvodinu naseljavaju Nemci, Slovaci, Rumuni, Rusini. Godine 1849. oblast postaje Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat, koje je ukinuto 1860. Nakon I svetskog rata, 1918. godine, Vojvodina je ušla u sastav Kraljevine Jugoslavije, od 1945. je autonomna pokrajina u okviru Republike Srbije.  

 


Privreda
Vojvodina je izrazito ravničarsko područje, s dve niske planine (Vršačke planine, Fruška Gora), obradivim zemljištem, vodotocima, nalazištima nafte i gasa. Najrazvijenije je privredno područje u Srbiji. Najzastupljenije privredne grane su poljoprivreda i prehrambena industrija, metalna i hemijska industrija, građevinarstvo, tekstilna industrija i dr. U nacionalnom dohotku Vojvodine, poljoprivreda učestvuje sa oko 30 odsto, a industrija sa 36 odsto. Obradive površine u Vojvodini zauzimaju 1,78 miliona hektara kvalitetnog zemljišta (84 odsto ukupne površine Pokrajine). Značajan potencijal daljeg razvoja predstavlja kanalska mreža hidro-sistema Dunav-Tisa-Dunav u dužini od 930 kilometara, od čega je 591 kilometar plovnog puta. Ovaj zalivni sistem omogućava navodnjavanje pola miliona hektara i dobijanje više od jedne žetve godišnje.

Metalna industrija proizvodi mašine za obradu metala, mašine za poljoprivredu, kablove za energetiku i telekomunikacije, električne rotacione mašine, proizvode brodogradnje. Rafinerije nafte podignute su u Novom Sadu i Pančevu, a zastupljena je i proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija, metanola, sirćetne kiseline, etilena i propilena, prerada kaučuka, farmaceutska. Industrija građevinskog materijala i nemetala daje kvalitetne proizvode: opeku, crep i keramičke pločice, staklo, brusni i termoizolacioni materijal. Tekstilna industrija je poznata po proizvodnji podnih obloga. U Vojvodini je locirana jedina u zemlji fabrika za preradu celuloze i papira (Matroz u Sremskoj Mitrovici).