Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića

Predstavlja zasebnu celinu sačuvanog starog gradskog jezgra i zaštićeni spomenik kulture, a takođe je i najznačajniji stambeno-trgovački i poslovni deo grada. Od 1716. godine i odlaska Turaka centralna je gradska ulica. Do 1879. ubeležena je kao Ulica Velikog mosta. Do 1919. zove se Hunjadijeva. Od 1919-1941. zove se Kralja Aleksandra, a za vreme nemačke okupacije dobija ime Hermana Geringa. Od 1944-1992. nosi naziv Maršala Tita, a tada joj se vraća predratni naziv, koji nosi i danas – Kralja Aleksandra I Karađorđevića. Gotovo svaka zgrada u ovoj ulici ima zanimljivu prošlost, a mnogi ljudi koji su u njoj živeli doprinosili su razvoju grada u brojnim oblastima života i rada.

Krajem osamdesetih godina prošlog veka pretvara se u pešačku zonu, a sadašnji izgled dobila je na osnovu realizovanog projekta arhitekte prof. Branimira Mitrovića, čiji je autorski tim pobedio na jugoslovenskom konkursu za uređenje gradskog jezgra. Najobimniji radovi na uređenju ulice obavljeni su 2006. godine. 
 

Pogled na glavnu ulicu s "Vodotornja"

 
Kuća Stevana Bukovca, iz 1905. godine, svojim položajem i fasadama naglasila je čelo bloka i staru regulaciju na isticanju najstarijih gradskih saobraćajnica. Obrađena je u neorenesansnom duhu, sa naročito zapaženim fasadama ka Trgu slobode i glavnoj ulici.
 

Kuća Stevana Bukovca

 

Kuća kamenoresca Tunera Teodosija iz 1900. godine, građena po planovima Ištvana Barta, zbog neobičnog mavarskog stila gradnje, dobila je naziv "Šeherezada".
 

Kuća kamenoresca Tunera Teodosija

 

Benceova kuća je prva moderna zgrada levog fronta ulice i prva namenska robna kuća koju je 1906. godine podigao vlasnik fabrike nameštaja Mikša Bence.   
 

Benceova kuća 

 
Trgovačko-stambena zgrada savremene arhitekture, izgrađena 1995. godine, na mestu prizemne kuće Aleksandra Sandića iz prve polovine 19. veka. Nova zgrada prati tendencije uklapanja modernih arhitektonskih stremljenja u objekte graditeljske baštine. 
 
 
"Pink" zgrada u centru Zrenjanina 
 
 

Najnovije (podignuto 2008. godine) u nizu zdanja u ovoj ulici jeste poslovni centar "Renesansa", koja nastavlja da prati pomenute tendencije i Zrenjanin približava standardima usvojenim širom Evrope i sveta prilikom gradnje sličnih objekata u najstrožim gradskim centrima.
 

Poslovni centar "Renesansa"