Sednica Gradskog veća

2. Sednica Gradskog veća

 

 - SAZIV

 - NAPOMENA

 

            Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)

S A Z I V A M

2. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za četvrtak 10.12.2020. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,30 časova.

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Besu Euđenija

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Prostornog plana grada Zrenjanina 2021 – 2035
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Gradnulica'' u Zrenjaninu       
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije kompleksa ''SOS RUSANDA'' u KO Melenci        
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, MRS Botoš – MRS Tomaševac – MRS Orlovat – MRS Farkaždin        
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, GMRS Elemir – MRS Taraš – GMRS Elemir – MRS Jankov Most      
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 4 bar za vikend zonu kod Perleza
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

9. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone ''Perlez''
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

10. Utvrđivanje Predloga Odluke o dopuni Odluke o mesnim zajednicama
     IZVESTILAC: Jelena Dragić

11. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove Zrenjanin
    IZVESTILAC: Gabriela Tot Sakal

12. Utvrđivanje Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine             
    IZVESTILAC: Jelena Travar Miljević

13. Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Snežana Đorđević

14. Utvrđivanje Predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Euđenija Besu

15. Utvrđivanje Predloga Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
    IZVESTILAC: Edvard Benović

16. Utvrđivanje Predloga Programa o izmenama i dopunama Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

17. Utvrđivanje Predloga Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Đina Darijević

18. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Jovan Cvetić

19. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
    IZVESTILAC: Jelena Gvozdenac Martinov

20. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin
    IZVESTILAC: Gabriela Tot Sakal

21. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti
    IZVESTILAC: Sofija Anđelković

22. Utvrđivanje Predloga Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Industrijskoj zoni ''Jugoistok'' bez naknade u korist kompanije Talent 4 Blinds d.o.o. Zrenjanin broj: 06-52-25/18-I donetog na sednici Skupštine grada dana 15. juna 2018. godine
    IZVESTILAC: Olivera Radić

23. Utvrđivanje Predloga Zaključka o opredeljivanju zgrade poslovnih usluga – zgrada broj 1 u Zrenjaninu, ul. Pupinova 14, u javnoj svojini grada Zrenjanina za realizaciju projekta ''(SCHOLAR SME)'' u okviru programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija (Povećanje ekonomske konkuretnosti i inovativni razvoj MSP kroz stipendije mladim ljudima u programu Morahalom – Zrenjanin)
    IZVESTILAC: Ana Budai

24. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu u periodu januar – jun 2020. godine
     IZVESTILAC: Euđenija Besu

25. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2020. godinu u periodu januar – septembar 2020. godine
     IZVESTILAC: Euđenija Besu

26. Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina u 2018. godini
     IZVESTILAC: Pavle Karlečik

27. Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina u 2019. godini
     IZVESTILAC: Pavle Karlečik

28. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Bogoslav Simić

29. Izveštaj o radu mesnih zajednica za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Jelena Dragić

30. Izveštaj o poslovanju JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2019. godinu
     IZVESTILAC: Goran Milivojev

31. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

32. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

33. Izveštaj o poslovanju JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2019. godinu
     IZVESTILAC: Snežana Đorđević

34. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin po završnom računu za 2019. godinu
     IZVESTILAC: Snežana Đorđević

35. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Snežana Đorđević

36. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju izmena i dopuna Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2020. godinu
     IZVESTILAC: Snežana Đorđević

37. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Snežana Đorđević

38. Finansijski izveštaj o poslovanju JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
     IZVESTILAC: Dragan Teodorović

39. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Dragan Teodorović

40. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Druge izmene Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Dragan Teodorović

41. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Dragan Teodorović

42. Izveštaj o poslovanju JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
    IZVESTILAC: Ilija Svilar

43. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC. Ilija Svilar

44. Izveštaj o poslovanju ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2019. godinu
     IZVESTILAC: Jovan Cvetić

45. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2019. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Jovan Cvetić

46. Program poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Jovan Cvetić

47. Izveštaj o poslovanju JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za period 01.01. – 31.12.2019. godine
     IZVESTILAC: Radiša Dupljanović

48. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli utvrđene dobiti po Finansijskom izveštaju za 2019. godinu JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin
     IZVESTILAC: Radiša Dupljanović

49. Program poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Radiša Dupljanović

50. Izveštaj o radu Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2019. godinu
     IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

51. Plan i program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

52. Izveštaj o poslovanju Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2019. godinu
     IZVESTILAC: Dr Dejan Jovanov

53. Godišnji program poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Dr Dejan Jovanov

54. Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Bojan Mijatov

55. Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Bojan Mijatov

56. Izveštaj o radu Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Ivan Francuski

57. Plan i program rada Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Ivan Francuski

58. Izveštaj o radu Narodnog muzeja Zrenjanin za 2019. godinu      
    IZVESTILAC: Jelena Gvozdenac Martinov

59. Program rada Narodnog muzeja Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Jelena Gvozdenac Martinov

60. Izveštaj o radu Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

61. Plan i program rada Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

62. Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

63. Program rada Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

64. Izveštaj o radu Kulturnog centra Zrenjanina za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

65. Program rada Kulturnog centra Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

66. Izveštaj o radu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

67. Program rada sa Finansijskim planom Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

68. Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Milan Kovačević

69. Plan i program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milan Kovačević

70. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove iz Zrenjanina za radnu 2019/2020 godinu
    IZVESTILAC: Gabriela Tot Sakal

71. Godišnji plan rada Predškolske ustanove iz Zrenjanina za radnu 2020/2021 godinu
    IZVESTILAC: Gabriela Tot Sakal

72. Finansijski plan Predškolske ustanove Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Gabriela Tot Sakal

73. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2019. godinu
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

74. Izveštaj o finansijskim pokazateljima po završnom računu za 2019. godinu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

75. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

76. Program rada Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Tanja Živanov

77. Plan rada Centra za pružanje usluga Socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST za 2021. godinu
     IZVESTILAC: Nevena Montresor

78. Tekuća pitanja


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
- GRADSKO VEĆE -
Broj: 06-113/20-III
Dana: 09.12.2020. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 2. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 10.12.2020. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće. 
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.