Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)  

S A Z I V A M

14. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za petak 13.05.2022. godine.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,15 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije
    IZVESTILAC: Nemanja Malinić

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
    IZVESTILAC: Jelena Dragić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin
    IZVESTILAC: Tanja Lukić

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
    IZVESTILAC: Gordana Stoin

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda 
    IZVESTILAC: Dragomir Radovanac

8. Utvrđivanje Predloga Izmene i Dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godini 
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

9. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Vladimir Petrović

10. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene  dobiti JKP  ''Čistoća i Zelenilo'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Snežana Đorđević

11. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Bogosav Simić

12. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi''  Zrenjanin za 2021. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

13. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP ''Gradska toplana''  Zrenjanin za 2021. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
    IZVESTILAC: Ilija Svilar

14. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka JP ''Gradska toplana'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Ilija Svilar

15. Izveštaj o  radu Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

16. Izveštaj o  poslovanju Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Dr Dejan Jovanov

17. Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Danijel Šebez
     
18. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Dejan Karlečik

19. Izveštaj o radu Narodnog muzeja Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Siniša Onjin

20. Izveštaj o radu Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

21. Izveštaj o poslovanju Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Mirjana Basta

22. Izveštaj o  radu Kulturnog centra Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

23. Izveštaj o radu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

24. Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milan Kovačević

25. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Olivera Lisica

26. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina -  Most za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Nevena Montresor

27. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP “Gradska stambena agencija”  Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Dragomir Radovanac

28. Predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode
    IZVESTILAC: Dušan Mihajlov

29. Predlog Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote
    IZVESTILAC: Dušan Mihajlov

30. Tekuća pitanja

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-59/22-III
Dana: 12.05.2022. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 14. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 13.05.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.