Belo Blato

Smešteno na obodu Carske bare, na 25 km od Zrenjanina, u okruženju vodotokova Begeja, Tise i trščanih ritova, naselje Belo Blato, u kom živi nešto više od 1100 stanovnika, predstavlja jedinstveni konglomerat nacija, jezika i kultura. Preteženo je naseljeno Slovacima i Mađarima, ali i Bugarima, Srbima i predstavnicima drugih naroda. Zbog svojih specifičnosti, prirodnog okruženja i etnološkog nasleđa, tokom poslednjih nekoliko godina razvija se u značajnu destinaciju seoskog i etno-turizma.

 

Pogled na dve crkve u glavnoj ulici

 

U okviru dugoročnog projekta ''Eko-Etno kompleksa Carska bara - Belo Blato'' izgrađen je Etno-centar edukativnog karaktera (2005/2006. godine), koji se sastoji od etno-kuće sa okućnicom, učionice i suvenirnice i Međunarodni istraživački centar (2007. godine). Projekat realizuje Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, u saradnji sa Mesnom zajednicom Belo Blato i Fondacijom "Carska bara" Belo Blato.
 

 

 Etno kuća  Etno kuća