Monitoring životne sredine


Komunalna buka       


2024.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april

 

2023.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2022.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2021.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za novembar
 10. Mesečni izveštaj za decembar

2020.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2019.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2018.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

Kvalitet vazduha    


2024.

 

2023.

 

2022.

 

2021.

 

2020.

 

2019.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul 
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar       
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2018.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

 

-Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2024. i 2025. godine;

-Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2022. i 2023. godine;

-Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina za 2020. i 2021. godinu;

-Merna stanica Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine za merenje kvaliteta vazduha

 

PLAN KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD 2024-2029. godine

-Obaveštenje o donošenju odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina za period 2024 - 2029. godine;

-Odluka o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina za period 2024 - 2029. godine;

-„Službeni list grada Zrenjanina”, br. 20/23;

-Obaveštenje u listu "Zrenjanin"od 06.10.2023. godine;

-Javni poziv za Nacrt Plana;

-Obaveštenje u listu Zrenjanin od 24.11.2023. godine;

-Obaveštenje u dnevnom listu "Alo" od 30.11.2023. godine;

-Obaveštenje u dnevnom listu "Alo" od 10.04.2024. godine;

-Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Zrenjanina za period 2024 - 2029. godine;

- Izveštaj o javnom uvidu i javnoj raspravi - Plan kvaliteta vazduha


Kupališta                


2023. Izveštaj za septembar

2023. Izveštaj o monitoringu avgust

2023. Izveštaj o monitoringu jul-2

2023. Izveštaj o monitoringu jul

2023. Izveštaj o monitoringu za jun-2

2023. Izveštaj o monitoringu za jun

2023. Izveštaj o monitoringu kupališta za maj 

2022. Izveštaj o monitoringu kupališta za avgust 2

2022. Izveštaj o monitoringu kupališta za avgust

2022. Izveštaj o monitoringu kupališta za jul

2022. Izveštaj o monitoringu kupališta za jun

2022. Izveštaj o monitoringu kupališta za maj

2021. Izveštaj o monitoringu kupališta za septembar

2021. Izveštaj o monitoringu kupališta avgust-septembar

2021. Izveštaji AVGUST 1. i AVGUST 2.

2021. Izveštaj o monitoringu kupališta za avgust

2021. Izveštaj o monitoringu kupališta za jul

2021. Izveštaj o monitoringu površinskih voda na kupalištima za jul

2021. Prikaz rezultata monitoringa površinskih voda na kupalištima 

2021. Izveštaji JUN 1. i JUN 2.

2020. Izveštaj za jul 

2020. Izveštaj za avgust

2020. Prikaz rezultata monitoringa površinskih voda na kupalištima 

 


Površinske vode    

2024. Izveštaj za april 

2024. Izveštaj za mart

- Godišnji izveštaj o monitoringu površinskih voda i akumulacija za 2023. godinu

2023. Izveštaj za septembar

2023. Izveštaj za avgust

2023.Izveštaj za jul

2023Izveštaj za jun

2023. Izveštaj za maj

2023. Izveštaj za april

2022. Izveštaj april-septembar

2022. Izveštaj za septembar

2022. Izveštaj za avgust

2022. Izveštaj za jul

2022. Izveštaj za jun

2022. Izveštaj za maj

2022. Izveštaj za april

2021. Izveštaj april-septembar

2021. Izveštaj za septembar

2021. Izveštaj za avgust

2021. Izveštaj za jul

2021. Izveštaj za jun

2021. Izveštaj za maj

2021. Izveštaj za april

2020. Izveštaj april-septembar

2020. Izveštaj za septembar

2020. Izveštaj za avgust

2020. Izveštaj za jul

2020. Izveštaj za jun 

2020. Izveštaj za april 

2019. Izveštaj april-novembar

2018. Izveštaj, pregled od aprila do septembra

 


Aeropolen               


 

Kalendar Polena

 

  

Kalendar polena predstavlja grafički prikaz variranja koncentracija polena suspendovanog u vazduhu u toku jedne godine.

Kalendari polena se prave na osnovu višegodišnjeg praćenja i mogu prikazivati dnevno, sedmodnevno ili desetodnevno variranje srednjih dnevnih koncentracija polena suspendovanog u vazduhu.

Pored variranja srednjih dnevnih koncentracija, kalendar polena može prikazivati i variranje rizika za pojavu alergijskih tegoba.

OVDE MOŽETE PREUZETI KALENDAR POLENA SA RIZIKOM ZA POJAVU ALERGIJSKIH TEGOBA NAPRAVLJEN ZA 14 NAJZNAČAJNIJIH IZAZIVAČA POLENSKE ALERGIJE!!! 

 

Godišnji izveštaji za polen u vazduhu:

 

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je putem EU projekta "Podrška životnoj sredini bez alergena" nabavio aeropalinološke merne stanice za merenje polena u vazduhu tzv. "klopke" za polen, koje su instalirane u 5 lokalnih samouprava, od kojih je jedna i u gradu Zrenjaninu (Zavod za javno zdravlje Zrenjanin). 

Monitoring aeropolena u Zrenjaninu možete pratiti putem sledećeg linka:

Monitoring polena u vazduhu u AP Vojvodini

Za sve dodatne informacije u vezi sa rezultatima monitoringa možete nam se obratiti na e-mail: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs