Monitoring životne sredine


Komunalna buka       


2020.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar

2019.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2018.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

Kvalitet vazduha    


2020.

 

2019.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul 
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar       
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

2018.

 1. Mesečni izveštaj za januar
 2. Mesečni izveštaj za februar
 3. Mesečni izveštaj za mart
 4. Mesečni izveštaj za april
 5. Mesečni izveštaj za maj
 6. Mesečni izveštaj za jun
 7. Mesečni izveštaj za jul
 8. Mesečni izveštaj za avgust
 9. Mesečni izveštaj za septembar
 10. Mesečni izveštaj za oktobar
 11. Mesečni izveštaj za novembar
 12. Mesečni izveštaj za decembar

 


Kupališta                


2020. Izveštaj za jul 

2020. Izveštaj za avgust

2020. Prikaz rezultata monitoringa površinskih voda na kupalištima 

 


Površinske vode    


2020. Izveštaj za septembar

2020. Izveštaj za avgust

2020. Izveštaj za jul

2020. Izveštaj za jun 

2020. Izveštaj za april 

2019. Izveštaj april-novembar

2018. Izveštaj, pregled od aprila do septembra

 


Aeropolen               


 

Kalendar Polena

 

  

Kalendar polena predstavlja grafički prikaz variranja koncentracija polena suspendovanog u vazduhu u toku jedne godine.

Kalendari polena se prave na osnovu višegodišnjeg praćenja i mogu prikazivati dnevno, sedmodnevno ili desetodnevno variranje srednjih dnevnih koncentracija polena suspendovanog u vazduhu.

Pored variranja srednjih dnevnih koncentracija, kalendar polena može prikazivati i variranje rizika za pojavu alergijskih tegoba.

OVDE MOŽETE PREUZETI KALENDAR POLENA SA RIZIKOM ZA POJAVU ALERGIJSKIH TEGOBA NAPRAVLJEN ZA 14 NAJZNAČAJNIJIH IZAZIVAČA POLENSKE ALERGIJE!!! 

 

Godišnji izveštaji za polen u vazduhu:

 

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je putem EU projekta "Podrška životnoj sredini bez alergena" nabavio aeropalinološke merne stanice za merenje polena u vazduhu tzv. "klopke" za polen, koje su instalirane u 5 lokalnih samouprava, od kojih je jedna i u gradu Zrenjaninu (Zavod za javno zdravlje Zrenjanin). 

Monitoring aeropolena u Zrenjaninu možete pratiti putem sledećeg linka:

Monitoring polena u vazduhu u AP Vojvodini

Za sve dodatne informacije u vezi sa rezultatima monitoringa možete nam se obratiti na e-mail: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs