Oglasi i konkursi

 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2021. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 31.10.2020.
 • Zahtev za izlazak R. veterinarske inspekcije do 1. septembra 2020. godine

 

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 31.10.2020.
 • Zahtev 
PRILIKA ZA ZAPOSLENJE U ZRENJANINSKOJ KASARNI
 • Rok: 30.08.2020.

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

 

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za Merno regulacionu stanicu „FARKAŽDIN“ za snabdevanje distributivne gasovodne mreže u Farkaždinu, na parcelama 45 i 188 KO Farkaždin, podnosioca zahteva JP “Srbija gas”, Narodnog fronta 12, Novi Sad

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 05. juna 2019. god.  do 12. juna 2020.god.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Rešenje doneto: 02.06.2020. godine

Predlog Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Predlog donet: 13.05.2020. godine
 

Rani javni uvid u materijal za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 22. maja 2020. god.  do 06. juna 2020.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Rani javni uvid u materijal za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 22. maja 2020. god.  do 06. juna 2020.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

ISPRAVKA OGLASA

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 15.06.2020.

Rani javni uvid u materijal za izradu plana detaljne regulacije komleksa ''SOS RUSANDA'' u KO Melenci 

Oglašava: Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
Javni uvid traje od: 15. maja 2020. god. do 01. juna 2020.god.

Obaveštenje nosiocu prava na parceli kat.br. 188 K.O. Farkaždin, Kiš Srđana

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Oglas traje od: 11. maja 2020. god.  do 26. maja 2020.god.
 • Oglas

Javni poziv za prezentaciju 

Urbanističkog projekta - urbanističko arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila na parceli kat. br. 13472/6 KO Zrenjanin I, odgovorni urbanista Dragica Štimac, podnosilac zahteva  ''Termoinžinjering '' d.o.o. za potrebe investitora ''AGRORIT'' d.o.o. Melenci.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 24. aprila 2020. god.  do 04. maja 2020.god.
 • Urbanistički projekat
Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

 • Rešenje doneto: 06.02.2020. godine

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu
 • Rok: neograničen

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2020. godini

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 29.10.2019. godine

Predlog Odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Predlog Odluke donet: 24.10.2019. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 01.10.2019. godine

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata

Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Predlog odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini sa obrazloženjem

 • Predlog odluke donet: 07.06.2019. godine

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 14.06.2019. godine

OBAVEŠTENJE

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019. godinu

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 05.04.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018., 2019. i 2020. godinu

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava