Službene evidencije

Ovlašćena lica

Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima, odnosno za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja u upravnim stvarima

 

I               ODELJENJE ZA FINANSIJE

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Darko Vukić - načelnik Odeljenja za finansije
 • Euđenija Besu - zamenik načelnika za finansije
 • Nikolina Šerfeze - zamenik načelnika za finansije

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Slavica Radišić - poreski inspektor
 • Svetlana Bosić - poreski inspektor
 • Predrag Omaljev - poreski inspektor
 • Zoran Maksimović - poreski inspektor
 • Željko Tornjanski - poreski inspektor
 • Vojislavka Kijac - poreski inspektor
 • Vesna Kulundžić - inspektor naplate lokalnih javnih prihoda
 • Marko Stanimirović - inspektor naplate lokalnih javnih prihoda
 • Svetlana Boltić - inspektor naplate lokalnih javnih prihoda
 • Biljana Došen - poslovi na pripremi podataka za utvrđivanje obaveza, redovnu i prinudnu naplatu
 • Aleksandra Albulj Tatić - poslovi na pripremi podataka za utvrđivanje obaveza, redovnu i prinudnu naplatu
 • Mira Grujić - poslovi poreske evidencije, knjigovodstva i izveštavanja
 • Gordana Čuka - poslovi poreske evidencije, knjigovodstva i izveštavanja
 • Milan Jokić - kancelarijski poslovi 
 • Biljana Boroš - poslovi pripreme za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda

 

II  ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Sofija Anđelković - načelnik Odeljenja za opštu upravu
 • Zoran Kovački - zamenik načelnika za finansije

 

Odsek za poslove matičara

 • Violeta Đurin - šef Odseka za poslove matičara
 • Ljubica Cikora - matičar
 • Vesna Maksimov - zamenik matičara
 • Branka Čolaković - zamenik matičara
 • Danijel Šebez - zamenik matičara

 

Odsek za mesne kancelarije

 • Slaviša Stojanović - šef Odseka za mesne kancelarije
 • Vojna Tiberiju - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Aradac, Jankov Most i Klek
 • Siniša Kaluđerski - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Aradac, Jankov Most i Klek
 • Dragan Petruljeskov - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Lazarevo, Banatski Despotovac, Botoš, Tomaševac i Orlovat
 • Aleksandar Bugar - matičar u mesnim kancelarijama Ečka, Belo Blato, Lukino Selo, Lukićevo, Mihajlovo i Stajićevo
 • Požar Ištvan - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Ečka, Belo Blato, Lukino Selo, Lukićevo, Mihajlovo i Stajićevo
 • Dejan Eremić - matičar u mesnim kancelarijama Melenci, Elemir i Taraš
 • Radovan Vučetić - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Melenci, Elemir i Taraš
 • Milena Pilipović - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Melenci, Elemir i Taraš
 • Jelica Jocić - matičar u mesnim kancelarijama Perlez, Knićanin, Farkaždin i Čenta
 • Spomenka Hristov - zamenik matičara u mesnim kancelarijama Perlez, Knićanin, Farkaždin i Čenta

 

Odsek za upravno – pravne poslove

 • Valerija Nađ - šef Odseka za upravno – pravne poslove

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

Odsek za upravno – pravne poslove

 • Sanja Eremić - upravno – pravni poslovi

 

Odsek za poslove pisarnice i prijem stranaka

 • Gordana Dragojlov - šef Odseka za poslove pisarnice i prijem stranaka

 

III              ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Jelena Dragić - načelnik Odeljenja
 • Natalija Stojadinov Radović - zamenik načelnika Odeljenja
 • Ivana Popov - šef Odseka za boračko-invalidsku zaštitu i prava porodilja – savetnik za zaštitu prava pacijenata
 • Nemanja Malinić - šef Odseka za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje
 • Živko Gavrilović - šef Odseka za mesne zajednice i birački spisak
 • Olivera Ristić Kostić - šef Odseka za poslove iz oblasti društvenih delatnosti
 • Vjerka Hrubik - šef Odseka za nacionalne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije – poverenik za izbeglice

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Sanja Gavranić - poslovi praćenja rada javnih ustanova primarne zdravstvene zaštite i društvene brige o deci
 • Rade Medić - poslovi utvrđivanja prava na boračko - invalidsku zaštitu
 • Dragoljub Cvejić - upravno-pravni poslovi utvrđivanja prava na boračko-invalidsku zaštitu
 • Dragan Korać - poslovi utvrđivanja porodiljskih prava
 • Jelena Dapčević - poslovi planiranja i praćenja prihoda u budžetu lokalne samouprave
 • Nemanja Malinić - šef Odseka za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje
 • Nataša Micić - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca
 • Bojan Vrška - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca 
 • Ivana Kojčić - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca
 • Silvija Kajari - poslovi iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i poslovi utvrđivanja prava i statusa energetski ugroženog kupca
 • Tibor Kočiš - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak
 • Hunka Deže - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak
 • Sara Caran - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak
 • Milena Piperski - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak
 • Živko Gavrilović - šef Odseka za mesne zajednice i birački spisak
 • Svetlana Živanović - poslovi iz oblasti biračkog spiska, mesnih zajednica i tehničke podrške Komisijama

 

IV             ODELJENJE ZA URBANIZAM

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Ljiljana Pecelj Luburić - načelnik Odeljenja
 • Marjana Radojčić - zamenik načelnika za urbanizam
 • Vesna Cigulov - šef Odseka za urbanizam i prostorno planiranje
 • Ankica Vojnović - šef Odseka za sprovođenje objedinjene procedure
 • Simo Babić - poslovi pravne problematike
 • Bojana Dimitrijević Golijanin - poslovi pravne problematike
 • Branislav Đorđević - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 • Anđelika Jojić - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 • Julkica Maričić - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 • Ivana Drinić - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za energetske objekte i objekte infrastrukture
 • Dragan Mirkov - poslovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za energetske objekte i objekte infrastrukture
 • Sandra Jovanović Litričin - poslovi koordiniranja izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata
 • Vesna Grbić - poslovi izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata
 • Zorica Denda - poslovi izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata
 • Biljana Čepski - poslovi izdavanja rešenja o ozakonjenju objekata

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Nenad Vujin - poslovi pripreme za izdavanje rešenja o ozakonjenju objekata
 • Vladimir Milenov - poslovi pripreme za izdavanje rešenja o ozakonjenju objekata
 • Sara Caran - poslovi utvrđivanja prava na roditeljski i dečiji dodatak

 

V             ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Mila Ratković Panić - načelnik Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom
 • Milutin Đurišić - zamenik načelnika Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom
 • Milica Samardžija - šef Odseka za stambene poslove

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Srđan Stojšin - imovinsko-pravni poslovi
 • Ružica Berbakov - imovinsko-pravni poslovi
 • Jelena Tabački - imovinsko-pravni poslovi

 

VI             ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Igor Virijević - načelnik Odeljenja
 • Dušan Kuridža - zamenik načelnika Odeljenja

 

VII             ODELJENJE INSPEKCIJA

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Milan Jovanov - načelnik Odeljenja
 • Nebojša Petrović - zamenik načelnika Odeljenja

 

Odsek komunalne i saobraćajne inspekcije

 • Željko Brusin - šef Odseka
 • Gordana Cvetić - komunalni inspektor I
 • Predrag Vujin - komunalni inspektor I
 • Maja Mihajlović - inspektor za saobraćaj i puteve
 • Duška Koprivica - Komunalni inspektor II

 

Odsek građevinske inspekcije

 • Gordana Damjan Paskaš - šef Odseka
 • Milka Bijelić - građevinski inspektor i inspektor puteva
 • Biljana Terzić -građevinski inspektor i inspektor puteva
 • Sonja Dragaš - građevinski inspektor i inspektor puteva

 

Odsek za zaštitu životne sredine i prosvetne inspekcije 

 • Dragana Adamović - šef Odseka
 • Zorica Babić Pajtašev - prosvetni inspektor
 • Ivana Atanacković - prosvetni inspektor
 • Ružica Tapavički - prosvetni inspektor

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Ivana Nastić Čomagić - upravno - pravni poslovi
 • Sonja Tornjanski - građevinski inspektor II
 • Jelena Martinov - građevinski inspektor II 
 • Mirlsav Lambrin - komunalni inspektor II
 • Olivera Jeličić - komunalni inspektor II
 • Jovan Ćurčić - komunalni inspektor II
 • Nataša Škorić - poslovi iz oblasti radnih odnosa
 • Sonja Ćurčić - inspektor za zaštitu životne sredine

 

 VIII  ODELJENJE ZA LJUDSKE RESURSE I PRAVNE POSLOVE

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Đina Darijević - načelnik Odeljenja
 • Sanja Marić - zamenik načelnika Odeljenja

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Jelena Nikolić – šef Odseka za radne odnose i ljudske resurse
 • Dunja Ivanov - šef Odseka za normativno-pravne poslove i pravnu pomoć

 

IX             ODELJENJE ZA PRIVREDU

a) Lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima:

 • Goran Kravarušić - načelnik Odeljenja za privredu
 • Stevan Gregović - zamenik načelnika Odeljenja za privredu
 • Ljiljana Tomović - zamenik načelnika Odeljenja za privredu 
 • Edvard Benović - zamenik načelnika Odeljenja za privredu
 • Stojan Kralj - šef Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • Stojanka Horvat Samardžić - šef Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Zdravka Milovanović - pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki

 

b) Lica ovlašćena za preduzimanje radnji u postopku pre donošenja rešenja:

 • Tamara Majkić - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 • Zorica Novakov - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 • Radmila Velisavljev - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 • Svetlana Milodanović - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 • Dragana Ćuk Naumoski - ekonomsko-pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki
 • Branislav Nećakov - pravni poslovi iz oblasti javnih nabavki