Uprava

Predsednik Skupštine grada

   Čedomir Janjić

Rođen 4. marta 1972. godine. Diplomirani je ekonomista, zaposlen u AMSS - AMD "Petar Drapšin" u Zrenjaninu.
Bio je odbornik Skupštine opštine Zrenjanin, potom Skupštine grada Zrenjanina, u dva saziva i u periodu novembar 2006. - maj 2008. godine član Privremenog organa opštine Zrenjanin. U periodu od 6. jula 2012. do 12. juna 2014. godine nalazio se na funkciji zamenika gradonačelnika.
Predsednik je Crkvene opštine Klek. Oženjen, otac dva sina. Član je Srpske napredne stranke.
Za gradonačelnika Zrenjanina prvi put izabran 12. juna 2014. godine, a potom i 24. maja 2016. godine. 
Na funkciju predsednika Skupštine grada Zrenjanina izabran je 21. avgusta 2020. godine. 
 
 
Zamenik predsednika Skupštine grada
 
 Oliver Mitrović
 
Rođen 25. maja 1978. godine, inženjer tekstilne tehnologije, zaposlen u JKP “Pijace i parkinzi”, Zrenjanin.
U sazivu Skupštine grada od 2012-2016. godine bio je predsednik odborničke grupe SNS, a u prethodnom sazivu nalazio se na funkciji predsednika Skupštine grada Zrenjanina. Oženjen, otac dvoje dece. Član Srpske napredne stranke.
 

Sekretar Skupštine grada

  Svetlana Grujić

Rođena 2. marta 1981. godine u Zrenjaninu. Diplomirani je pravnik. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Radila u Višem sudu u Zrenjaninu kao pripravnik. U Gradskoj upravi grada Zrenjanina zaposlena je 10 godina, od čega je šest godina  radila na upravno-pravnim poslovima u Odeljenju inspekcija i Odeljenju za urbanizam, a u periodu od 2016. do 2020. godine obavljala je funkciju zamenice sekretara Skupštine grada. Članica je Srpske napredne stranke.
 
Zamenik sekretara Skupštine grada
Sanja Bursać
 
Rođena 1980. godine u Zrenjaninu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Završila je Pravni fakultet u Novom Sadu, pravosudni ispit položila je 2012. godine, takođe u Novom Sadu.
Radila je kao pripravnik u Osnovnom i Višem sudu u Zrenjaninu i kao pravnik u preduzeću "Točak auto" u Zrenjaninu. 
Na funkciju sekretara Skupštine grada dolazi iz Javnog preduzeća za urbanizam Zrenjanin, u kom je radila od 2015. godine.
Udata je i članica je Srpske napredne stranke.