Period od 1991. do danas

Grad se oduvek razvijao u tesnoj zavisnosti od društveno-ekonomskih prilika u državnom okruženju kom je Zrenjanin pripadao. Početkom devedesetih godina XX veka, izbijanjem rata na prostorima SFR Jugoslavije i potom raspadom zemlje, dolazi do velike ekonomske i socijalne krize i u ovoj sredini, koja se manifestuje privrednom stagnacijom, raspadom nekadašnjih društvenih preduzeća, padom standarda, nezaposlenošću i velikim prilivom raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Grad beleži i prve značajnije političke promene. Uvođenje višepartijskog sistema dovodi  krajem 1996. godine do prve smene dotadašnje vlasti, kada u Skupštini opštine većinu preuzima Koalicija "Zajedno", a 2000. godine Koalicija "DOS" – Demokratska opozicija Srbije.

 

Dvadeset četvrtog marta 1999. godine počela je agresija NATO pakta na našu zemlju. Tokom 77 dana agresije grad je ostao pošteđen razaranja, a život funkcionisao u skladu sa mogućnostima primerenim vanrednoj situaciji u kojoj su se našli Zrenjaninci.

 

U prvim godinama novog veka, grad i njegovi žitelji prilagođavaju se novim privrednim i socio-ekonomskim uslovima, popularno nazvanim "tranzicija". Nekadašnje glomazne privredne kolektive zamenjuju fleksibilna privatna preduzeća, a u Zrenjanin počinje da ulazi i strani kapital. Formiraju se nove industrijske, radne i stambene zone i donosi Generalni plan grada za period 2006-2026. godine, kao i Strategija održivog razvoja za period 2006-2013. godine. Krajem 2007. godine, novom teritorijalnom podelom na nivou zemlje i donošenjem pratećih zakona, opština Zrenjanin dobija administrativni i teritorijalni status Grada.