Načelnik Gradske uprave

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Miloš Korolija
 
 
Rođen je 1983. godine u Zrenjaninu.
Zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu a zvanje master pravnika 2014. godine na istom fakultetu.
Od 2010. godine zaposlen u Gradskoj upravi grada Zrenjanina na različitim poslovima u Službi za javne nabavke i u Odeljenju za poslove opšte uprave.
Sa mesta šefa Odseka za nomativno-pravne poslove postavljen za zamenika načelnika Gradske uprave 22. novembra 2016. godine.