Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-141/21-I
Dana: 06.10.2021. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20) 
 

S A Z I V A M

14. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA SREDU 13.10.2021. GODINE 

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila

2. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Zrenjanin

3. Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu

4. Predlog Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina

5. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin

6. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu

7. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu

8. Predlog Zaključka o prihvatanju Druge izmene Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu

9. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2020/2021. godinu

10. Godišnji plan rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2021/2022. godinu

11. Predlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 30.06.2021. godine
 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 14. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 13.10.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.