Suzbijanje emerznih korova


Suzbijanje emerznih korova


Emerzni korovi koji se najčešće pojavljuju na povremeno plavljenim i močvarnim terenima su rogoz (Typha angustifolia), šaš (Carex hirta) i trska (Phragmites communis). Suzbijaju se mehaničkim, hemijskim putem ili kombinacijom mehaničkog i hemijskog tretmana.

  • Rogoz je red monokotiledonih biljaka. Ima dugačke i tanke trakaste listove, jak razvijen koren, do 2,5 m visoko stablo sa cvetom na vrhu. U donjem delu cvasti, koji je širi, nalaze se ženski cvetovi, a u gornjem muški. Među njima je okrugli razmak oko 1 cm. Ženski cvetovi nose nadraslu plodnicu. Muški cvetovi obično imaju tri prašnika. Zreli ženski cvetovi su braon boje. Broj semena u ženskim cvetovima iznosi 100 000 - 300 000. Kada dolazi u dodir s vodom, semeni omotač se odmah otvori i semena upadnu u vodu.
  • Šaš ili oštrica je rod iz porodica šiljeva. Jednokratni cvetovi šaši su skupljeni u složen cvet, kao kod trava. Rod obuhvata preko 1.000 vrsta, koje najčešće rastu na vlažnim staništima, dok neke sežu sve do gornje granice visokih planina, gde je prisutna fiziološka suša.

     

27.02.2023.
 
17.02.2023.
Obaveštavamo Vas da će Ciklonizacija Logistika doo Novi Sad, na osnovu Ugovora o javno-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozije i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina broj 404-4-34-21/2022-IV zaključenog 12.09.2022. god. u periodu od 17.02.2023.-24.02.2023. god., vršiti uslugu:
Suzbijanje emerznih korova: Snimanje iz vazduha posle tretmana.

25.01.2023.
Izveštaj broj 2/2023 o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji Grada Zrenjanina i predlog mera za njeno suzbijanje
 
12.01.2023.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" doo Novi Sad vršiti usluge Mehaničkog suzbijanja emerznih korova - ručno košenje i Mehaničko suzbijanje emerznih korova - mašinsko košenje, u periodu od 13.01.2023. - 31.03.2023 godine. 
 
10.01.2023.
Izveštaj broj 1/2023 o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji Grada Zrenjanina i predlog mera za njeno suzbijanje
 
30.12.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" doo Novi Sad izvršiti snimanje emerznih korova iz vazduha pre tretmana u periodu od 01.01. do 15.01.2023. godine. 
 
18.11.2022.

 

08.11.2022. 

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” doo Novi Sad i "Ciklonizacija" a.d. Novi Sad dana 09.11.2022. godine, vršiti uslugu snimanja emerznih kroova nakon tretmana iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina.

 

02.11.2022. 

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” doo Novi Sad  u periodu od 01.11.- 30.11.2022. godine, vršiti usluge mehaničkog suzbijanja emerznih korova- mašinsko i ručno košenje na lokalitetima po izveštaju o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji grada Zrenjanina.

 

02.11.2022.
Izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji grada Zrenjanina i predlog mera za njihovo suzbijanje

 

20.09.2022. 

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” doo Novi Sad  u periodu od 20.09.- 30.11.2022. godine, vršiti usluge mehaničkog suzbijanja emerznih korova- mašinsko i ručno košenje i hemijsko suzbijanje emerznih korova- leđnim prskalicama i i amfibijom.

 

20.09.2022.
Izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji grada Zrenjanina i predlog mera za njihovo suzbijanje

 

15.09.2022.
Na osnovu člana 9. tačka 5. Ugovora o javnom-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozije i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina broj 404-4-34-21/2022-IV zaključenog 12.09.2022. godine dostavljamo Vam izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji Grada Zrenjanina i predlog mera za njeno suzbijanje.
 
 
15.09.2022.

Na osnovu člana 9. tačka 5. Ugovora o javnom-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozije i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina broj 404-4-34-21/2022-IV zaključenog 12.09.2022. godine dostavljamo Vam izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji Grada Zrenjanina i predlog mera za njeno suzbijanje.

 

20.05.2022.
Najava radova na suzbijanju korova na hidromeliorativnim objektima  JVP "Vode Vojvodine"

26.10.2021.
Izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji grada Zrenjanina i predlog mera za njihovo suzbijanje

 

18.10.2021.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD Novi Sad po programu sistematskog suzbijanja emerznih korova na teritoriji Grada Zrenjanina u periodu od 19.10.2021. do 31.10.2021. godine vršiti uslugu snimanje iz vazduha emerznih korova posle tretmana.

 

25.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD Novi Sad u periodu od 26.08.2021-31.10.2021. godine sprovoditi tretmane suzbijanja emerzivnih korova mehaničkim tretmanima: ručnim i mašinskim košenjem i hemijskim tretmanima: leđnim prskalicama i amfibijom na teritoriji grada Zrenjanina.

 

23.08.2021.

 

23.07.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD Novi Sad izvršiti snimanje emerznih korova iz vazduha pre tretmana u periodu od 27.07. do 10.08.2021. godine. 

 

23.11.2020.

 

29.10.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD Novi Sad izvršiti snimanje emerznih korova iz vazduha nakon tretmana - kontrola tretmana u periodu od 02.11. do 16.11.2020.godine. Tačan datum i vreme snimanja zavisiće od hidrometeoroloških uslova.

 

06.10.2020.
Izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji grada Zrenjanina nakon tretmana

 

25.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD Novi Sad dana 27.08.2020. godine sprovoditi hemijski tretman suzbijanja emerznih korova leđnim prskalicama i amfibijom na teritoriji grada Zrenjanina.

 

17.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD Novi Sad dana 17.08.2020. godine sprovoditi mehanički tretman- ručno i mašinsko košenje trske na teritoriji grada Zrenjanina.

 

12.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD Novi Sad dana 13.08.2020. godine sprovoditi mehanički tretman- ručno i mašinsko košenje emerznih korova na teritoriji grada Zrenjanina.

 

11.08.2020.
Izveštaj o stanju zakorovljenosti emerznim korovima na teritoriji grada Zrenjanina i predlog mera za njihovo suzbijanje

 

29.07.2020. 
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  u periodu od 29.07.-13.08.2020. godine, sprovesti snimanje iz vazduha nakon sprovedenih tretmana.

 

Prikaz plana tretmana emerznih korova u gradu Zrenjaninu u 2021. godini

Predlog programa sistematskog suzbijanja emerznih korova na teritoriji grada Zrenjanina za 2020. godinu

Prikaz plana tretmana emerznih korova u gradu Zrenjaninu u 2020. godini

Godišnji izveštaj o suzbijanju emerznih korova na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu