Klimatske karakteristike

Klima na području opštine Zrenjanin nalazi se na prelazu iz malo vlažnog u suvi klimatski tip. Kao merilo služi odnos između količine padavina i potencijalne evapotranspiracije koji za Zrenjanin iznosi 0,81.

Podneblje je stepsko kontinentalno, srednja godišnja temperatura iznosi 11,2 stepena Celzijusa a godišnja količina padavina oko 622 mm. Raspored padavina prema godišnjim dobima je prilično ujednačen, ali su česta i velika odstupanja.

Najizrazitiji vetar ovog područja je košava. Brzina košave je veoma promenljiva. Duva brzinom od 5 – 11 m/sec. ali ponekad njeni naleti dostižu brzinu i od čak 28 m/sec. Košava duva iz jugoistočnog ili istočnog pravca i donosi relativno tople i pretežno suve vazdušne mase. Drugi značajni vetar ovog područja je blagotvoreni vetar iz severozapadnog pravca. On redovno donosi kišu i sneg i snabdeva čitavu Vojvodinu dovoljnim količinama vlage. Treći značajni vetar je severac. To je hladan i često prilično jak vetar.

U toku zime sneg prosečno pada 18 dana. Zrenjanin ima od 2000. do 2200 sunčanih časova godišnje, najmanje sunčanih časova ima u decembru – 42,5 a najviše u julu – 314.

Opšta karakteristika svih klimatskih elemenata ovog područja odražava se velikim amplitudama u godišnjim hodovima i u velikim varijacijama vrednosti tokom godine. 

Po svojim seizmološko – geološkim karakteristikama, područje grada i opštine Zrenjanin pripada oblasti retkih i umerenih zemljotresa.

Prema pedološkoj karti Vojvodine, područje grada je makroskopski podeljeno na svega dve pedološke kategorije: karbonatni černozem na višim delovima lesne terase i solonjec – slatina u dolini Begeja. Međutim, prema nekim lokalnim pedološkim ispitivanjima koja su rađena za pojedina detaljna urbanistička rešenja i prema opštem poznavanju situacije, verovatnije je da su površine označene na pomenutoj karti kao solonjec u stvari varijeti ritskih crnica i smonica.