Сузбијање емерзних корова


Сузбијање емерзних корова


Емерзни корови који се најчешће појављују на повремено плављеним и мочварним теренима су рогоз (Typha angustifolia), шаш (Carex hirta) и трска (Phragmites communis). Сузбијају се механичким, хемијским путем или комбинацијом механичког и хемијског третмана.

  • Рогоз је ред монокотиледоних биљака. Има дугачке и танке тракасте листове, јак развијен корен, до 2,5 m високо стабло са цветом на врху. У доњем делу цвасти, који је шири, налазе се женски цветови, а у горњем мушки. Међу њима је округли размак око 1 cm. Женски цветови носе надраслу плодницу. Мушки цветови обично имају три прашника. Зрели женски цветови су браон боје. Број семена у женским цветовима износи 100 000 - 300 000. Када долази у додир с водом, семени омотач се одмах отвори и семена упадну у воду.
  • Шаш или оштрица je род из породица шиљева. Једнократни цветови шаши су скупљени у сложен цвет, као код трава. Род обухвата преко 1.000 врста, које најчешћe расту нa влажним стаништима, док неке сежу све до горње границе високих планина, где је присутна физиолошка суша.
  • Трска је висока вишегодишња биљка  која расте на влажном и мочварном тлу, на обалама река, језера и рибњака, са пузавим ризомима који могу направити густу вегетативну простирку. Листови су широки 1 до 5 цм, дуги од 20 до 60 цм, равни и глатки. Маргине листа су грубе, а омотачи се преклапају. Метлица је велика и упадљива, али биљке ретко производе одрживо семе. Већина репродукције се одвија вегетативно. Не подноси брзо текућу воду. Толерантна је на соли и алкалне земље, као и тла која су поремећена.

     

06.10.2020.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина након третмана

 

25.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 27.08.2020. године спроводити хемијски третман сузбијања емерзних корова леђним прскалицама и амфибијом на територији града Зрењанина.

 

17.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 17.08.2020. године спроводити механички третман- ручно и машинско кошење трске на територији града Зрењанина.

 

12.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 13.08.2020. године спроводити механички третман- ручно и машинско кошење емерзних корова на територији града Зрењанина.

 

11.08.2020.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

29.07.2020. 

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  у периоду од 29.07.-13.08.2020. године, спровести снимање из ваздуха након спроведених третмана.

 

Предлог програма систематског сузбијања емерзних корова на територији града Зрењанина за 2020. годину

Приказ плана третмана емерзних корова у граду Зрењанину у 2020. години

Годишњи извештај о сузбијању емерзних корова на територији града Зрењанина за 2019. годину