Начелник Градске управе

Zamenik načelnice Gradske uprave Jasmina Malinić 

 
Начелник Градске управе
 
Јасмина Малинић
 
Рођена је 1959. године у Зрењанину. Након завршене Друге гимназије у Зрењанину, дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1983. године.
Од 1984. године запослена је у општинској/градској управи у Зрењанину, на различитим пословима у Секретаријату за привреду, Секретаријату за општу управу, Секретаријату за послове управе и правну помоћ и Одељењу за послове управе, одакле је изабрана на место заменика начелника Градске управе, потом вршиоца дужности начелника, а 04.12.2012. године и начелника Градске управе.
Удата је, мајка двоје деце

 
Заменик начелника Градске управе
 
Милош Королија
 
Рођен је 1983. године у Зрењанину.
Звање дипломираног правника стекао је 2009. године на Правном факултету у Новом Саду а звање мастер правника 2014. године на истом факултету.
Од 2010. године запослен у Градској управи града Зрењанина на различитим пословима у Служби за јавне набавке и у Одељењу за послове опште управе.
Са места шефа Одсека за номативно-правне послове постављен за заменика начелника Градске управе 22. новембра 2016. године.