Начелник Градске управе

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Ненад Домјесков
 
 
Рођен је 2. маја 1991. године у Зрењанину. Основну и средњу школу (Економско трговинска школа "Јован Трајковић" - смер правни техничар) завршио је у Зрењанину. Дипломирао је на Правнoм факултету Универзитета у Новом Саду 2015. године. Мастер студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду (смер национална безбедност) у академској 2015/2016. години и стекао звање мастер правник.  
 
Од 2015. до 2018. године радио је као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Зрењанину. Од 2018. до 2022. године био је запослен у Републичком фонду за здравствено осигурање – филијала Зрењанин. 
 
Уз рад, након завршених студија, наставио је да континуирано усавршава своја знања и компетенције учешћем на бројним семинарима и стручним конференцијама, као и кроз полагање стручних испита. Стручни испит за обављање послова стечајног управника положио је 2017. године, државни стручни испит 2018. године, а стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду положио је 2019. године. У марту 2023. године положио је правосудни испит. Поседује Сертификат о систему локалне самоуправе и принципима доброг управљања.  
 
У периоду од 2013. до 2016. године обављао је функцију члана Управног одбора Историјског архива Зрењанин и у истом периоду био је замeник члана Градске изборне комисије. Одборник у Скупштини града Зрењанина био је у два сазива у периоду од 2016. до 2022. године, као и председник Градског савета за младе у мандатном периоду од 2016. до 2020.године.  
 
Ожењен, отац једног детета. 
 
 
В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак