Održana 7. sednica Gradskog veća

Pod predsedavanjem zamenika gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kaurića danas je održana 7. sednica Gradskog veća, sa dnevnim redom od četiri tačke. Najvažnija odluka o kojoj su se izjašnjavali članovi Gradskog veća ticala se transformacije DP "Grejanje" u Javno komunalno preduzeće "Gradska toplana", a većnici su jednoglasno utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradska toplana". Naime, Odlukom o osnivanju ovog JKP od 03.03.2008. godine, predviđeno je da Statut preduzeća donese Upravni odbor i dostavi ga osnivaču na saglasnost. Završetak transformacije preduzeća do kraja ove godine jeste i preporuka koju su uputili predstavnici Ministarstva i energetike Vlade Republike Srbije, prilikom nedavnog boravka u Zrenjaninu. Konačnu odluku o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradska toplana" daće odbornici Skupštine Grada na narednom zasedanju, najavljenom za ponedeljak, 27. oktobar. 


Većnici su utvrdili i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Zrenjanina, na osnovu kog predsednik i članovi pojedinih radnih tela u okviru Skupštine Grada mogu biti birani i iz redova građana, stručnjaka za pojedine oblasti, a ne isključivo iz redova odbornika, kao što je bio slučaj do sada. U obrazloženju Predloga Odluke stoji, između ostalog, da je izmena doneta u cilju ubrzanja, pojednostavljenja i efikasnijeg samog izbora skupštinskih radnih tela.