Poseta OŠ P. P. Njegoš

Tradicionalno, prve nedelje oktobra obeležava se Dečja nedelja, ustanovljena 1934. godine i prihvaćena širom sveta, s ciljem da ukaže na potrebe i poboljšanje života dece i mladih. Od 1989. godine u našoj zemlji Dečja nedelja definisana je Zakonom o društvenoj brizi o deci. Program aktivnosti u Dečjoj nedelji u Srbiji, od 6. do 12. oktobra 2008. godine, realizuju organizacija Prijatelji dece Srbije i Ministarstvo rada i socijalne politike. Dečja nedelja se ove godine održava pod geslom "Odrasli, što ste stali? Hajde da rastemo zajedno!"

Ove godine, tokom Dečje nedelje, posebna pažnja biće usmerena na položaj deteta u lokalnoj zajednici i podsticanje novih opštinskih vlasti (konstituisanih nakon ovogodišnjih republičkih i lokalnih izbora) da se maksimalno angažuju na donošenju i sprovođenju lokalnih planova akcija za decu i mlade.

 

Poseta OS PP Njegoš


U sklopu obeležavanja Dečje nedelje u Zrenjaninu danas je zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić posetio osnovnu školu "Petar Petrović Njegoš", najveću školu u regionu, koju pohađa više od 1200 učenika. Direktor škole Miroslav Brnjoš i predstavnik jedninice lokalne samouprave u Školskom odboru Milorad Smiljković upoznali su Kaurića sa razvojnim programima škole, kao i sa problemima koji se ne mogu rešiti bez pomoći zajednice. Radi se, pre svega, o problemima u školskoj infrastrukturi i potrebi sanacije pojedinih delova 35 godina stare zgrade, a razgovaralo se i o mogućnostima proširenja i adaptacije postojećeg školskog prostora. Zamenik gradonačelnika posetio je i dva odeljenja s mlađim i starijim učenicima, koji su mu preneli svoje želje i potrebe, u cilju poboljšanja kvaliteta boravka i rada u školi.

 

Poseta OS PP Njegoš


Zamenik gradonačelnika Zrenjanina istakao je da je, kao predstavnik lokalne samouprave, dužan da se upozna u kakvim uslovima deca pohađaju nastavu.

- Đaci imaju dosta želja i postavili su dosta pitanja, pa je na meni da, ispred gradske uprave, pokušam da učinim sve kako bi uslovi za boravak učenika u ovoj, kao i svim drugim školama, bili što bolji. U skladu s mogućnostima i do sada smo pomagali predškolske i školske ustanove, a sagledaćemo i mogućnosti da se u narednih nekoliko meseci dodatno interveniše tamo gde je najneophodnije. Briga o najmlađima prioritet je našeg društva i tome ćemo se posvećivati i ubuduće – istakao je zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić.

 

Poseta OS PP Njegoš