Značaj lokalnih saveta za zapošljavanje

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, u saradnji sa Saveznim ministarstvom rada i socijalnih pitanja Nemačke organizovalo je u Zrenjaninu jednodnevnu obuku za predstavnike lokalnih saveta za zapošljavanje gradova Zrenjanina, Novog Sada, Pančeva, Sombora, Sremske Mitrovice, Subotice i opštine Kikinda. Radi se o EU tvining projektu "Podrška razvoju nacionalne politike zapošljavanja", koji se sprovodi sa ciljem poboljšanja efikasnosti lokalnih saveta, a imajući u vidu specifičnosti svakog područja. Uloga Saveta za zapošljavanje, kao što je poznato, je davanje preporuka i mišljenja u vezi sa sadržinom Programa aktivne politike zapošljavanja, organizovanjem javnih radova i radnog angažovanja nezaposlenih i u izvođenju javnih radova, ekonomskom, socijalnom i demografskom politikom Vlade u oblasti zapošljavanja, nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na zapošljavanje, rad i socijalno osiguranje, dodatnim obrazovanjem i obukom i drugim pitanjima od značaja za oblast zapošljavanja.
 
Učesnike obuke u Zrenjaninu pozdravila je načelnica Gradske uprave Zrenjanin Aleksandra Odavić Mak. Ona je istakla značaj koji lokalni saveti za zapošljavanje imaju u razvoju gradova i opština i podsetila da je zrenjaninski Savet za zapošljavanje do sada imao aktivnu ulogu u procesu smanjenja nezaposlenosti i da je, između ostalog, i njegovom zaslugom broj nezaposlenih u Srednjem Banatu tokom poslednje četiri godine smanjen za više od pet hiljada. 
 
 
U nastavku obuke predstavnici lokalnih saveta za zapošljavanje Zrenjanina, Novog Sada, Pančeva, Sombora, Sremske Mitrovice, Subotice i Kikinde mogli su čuti informacije o integrisanim smernicama EU koje se odnose na regionalnu i lokalnu politiku zapošljavanja, informacije o postojećim problemima na tržištu rada, politici zapošljavanja i ulozi socijalnih partnera u Srbiji, kao i o zakonodavnoj osnovi za lokalne savete za zapošljavanje i upravljanju njihovim radom i o primerima dobre prakse u evropskoj i lokalnoj politici tržišta rada. 
 
Osim predstavnika Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, u radu skupa učestvovao je i Arnold Knige, rukovodilac projekta ispred Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja Nemačke. On je, između ostalog, istakao da će se realizacijom ovog projekta Srbija približiti standardima Evropske unije, kao i ubrzati procese evropskih integracija.